คณะสงฆ์ไทยถวายหลวงพ่อวัดไร่ขิงวัดเมืองสีป้อ สร้างสานสัมพันธ์คณะสงฆ์รัฐฉาน

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ดำริจัดสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง องค์จำลอง เพื่อจัดถวายแก่คณะสงฆ์ประเทศเพื่อนบ้าน

นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกลไกผสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน และมีวัฒนธรรมความเคารพในพระพุทธรูปที่ถือว่าเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าเหมือนกัน กล่าวคือมีวัฒนธรรมร่วมรากมาจากพระพุทธศาสนาเหมือนกัน

ในครั้งนี้ พระเทพศาสนาภิบาลได้ดำริจัดสร้างน้อมถวายหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์จำลองเพื่อประดิษฐาน ที่วัดบอจูพญา เมืองสีป้อ รัฐฉาน ประเทศเมียนมา โดยคณะศรัทธาจะเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์และมอบถวายในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

สำหรับวัดบอจูพญา หรือเรียกว่า วัดวิหารพระสี่องค์ ถือเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในเมืองสีป้อ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวไทใหญ่ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งภายในวิหารจะมีการประดับทับทิมและกระจกสวยงามเป็นอย่างมาก แต่ละด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานประจำแต่ละทิศ ซึ่งผู้คนต่างนำทองคำเปลวมาแปะถวายสักการะจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม

ชื่อของวัดแปลอย่างตรงตัวได้ว่า “พ่อมารับฉัน” ซึ่งตามตำนานได้กล่าวถึงเจ้าฟ้าไทใหญ่พระนามว่า เจ้าเสือข่านฟ้า กษัตริย์แห่งเมืองแจลาน ซึ่งได้หัวใจสลายจากเหตุการณ์ที่ต้องยกลูกสาว ซอมอนหล่า ให้อภิเษกสมรสกับกษัตริย์พม่าแห่งอาณาจักรพุกาม พระเจ้าอโนรธามังช่อ หรือ พระเจ้าอโนรธา(Anawrahta) เพื่อเป็นหนึ่งในข้อตกลงทางสันติภาพในขณะนั้น

Leave a Reply