“พระสงฆ์-ผู้แทนองค์กรพุทธ” จัดพิธีพุทธบูชา วิสาขบูชารำลึกที่ทำเนียบขาว

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เฟซบุ๊ก”Thanat Inthisan” พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ดร.พระมหาถนัด อินทิสัน พธ.บ.36) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า พิธีพุทธบูชา วิสาขบูชารำลึก (Vesak in White House 2022) ฉลองวิสาขบูชาที่ทำเนียประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยคณะกรรมการบริหารองค์กรสมาคมชาวพุทธนานาชาติ (international Buddhist Association of America IBAA) พระวิเทศรัตนาภรณ์ เป็นผู้แทนชาวพุทธเถรวาท พร้อมด้วยพระเกาหลี ภิกขุณีเกาหลี และพระทิเบต พร้อมด้วยประธานมูลนิธิแสงพุทธธรรม Mrs. Wangmo Dixey and Matt Reagan เลขานุการ IBC ทำพิธีที่ห้องทำงานรองประธานาธิบดี Kamala Harris ตอนบ่ายสองโมงวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

พิธีเริ่มโดย Mr. Second Gentleman (สามีของรองประธานาธิบดี) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ IBAA จากนั้น Mrs. Wangmo Dixey กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริหารองค์กร IBAA จบแล้วนิมนต์พระวิเทศรัตนาภรณ์ สวดพุทธคุณ พร้อมด้วยกล่าวสุนทรพจน์เรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชา แล้วต่อด้วยพระเกาหลีสวดมนต์ พระทิเบตสวดมนต์ จากนั้นเชิญแขกผู้มีเกียรติ นำโดย Mr. Second Gentleman จุดเทียนบูชาพระพุทธรูป และผู้แทนองค์กรตามลำดับ จบแล้ว

มอบของที่ระลึกแก่ท่านประธานาธิบดีโจ ไบเด็นและภริยา (เศียรพระพุทธรูปภายในใบโพธิ์) และมอบแก่รองประธานาธิบดี เป็นภาพพระพุทธรูปปิดทองเครื่องเขิน และคณะทีมงานที่จัดต้อนรับเป็นของที่ระลึกจากวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี (จานรองแก้วน้ำไม้แกะสลักช้างคลิปเงิน) จำนวน 12 ชิ้น เสร็จแล้วถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก รับของที่ระลึกจาก office of U.S. Vice-President และทักทาย พูดคุยด้วยความอบอุ่น เป็นกันเองในบรรยากาศฉลองวิสาขบูชากับผู้นำระดับสูงของสหรัฐอเมริกา

Leave a Reply