พระครัว!วัดหลวงพ่อพุทธชินราช ทำอาหารแจกโยมประสบภัย’โพดุล’ ขณะที่รองอธิการบดี ‘มจร’ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

พระครัว!วัดหลวงพ่อพุทธชินราช ทำอาหารแจกโยมประสบภัย’โพดุล’ ขณะที่รองอธิการบดี ‘มจร’ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 3 กันยายน 2562 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จ.พิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้ดำเนินการจัดทำอาหารกล่อง จำนวน 5,000 กล่องต่อวัน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 10,000 ขวดต่อวัน และเครื่องยังชีพต่างๆ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขต อ. เนินมะปราง อ. วังทอง อ. บางกระทุ่ม โดยเฉพาะ อ. เนินมะปราง และ อ. วังทอง

ตามที่พระพุทธิวงศ์มุนี รองเจ้าคณะภาค 5 ประธานที่ปรึกษา มจร วส. พุทธชินราช ได้มอบหมายให้ พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และ ผอ. วส. พุทธชินราช พร้อมผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โรงเรียนสาธิต ร่วมจัดอาหารกล่องสำหรับแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมของจังหวัดพิษณุโลก จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

พระราชรัตนสุธี กล่าวว่า ในภาวะที่ชาวบ้านในเขตจังหวัดพิษณุโลกกำลังประสบภัยครั้งใหญ่จากพายุโซนร้อนโพดุล ทำให้วัดใน 3 อำเภอรวมทั้งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยส่วนที่ประสบภัยมากที่สุด คืออำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง ในส่วนของการช่วยเหลือนั้น

พระพุทธิวงศ์มุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ รองเจ้าคณะภาค 5 ได้สั่งการให้คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก เช่น เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ มาร่วมประชุมพร้อมกับมอบนโยบายให้แต่ละอำเภอประสานกับหน่วยงานของบ้านเมืองพร้อมทั้งให้เจ้าคณะปกครองสำรวจวัด พระภิกษุสามเณร และสำรวจญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนว่าในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบลนั้นมีจำนวนเท่าไร แล้วให้รีบรายงาน โดยในเบื้องต้นนั้นให้เร่งช่วยเหลือด้วยการนำข้าวกล่อง หรืออาหารสำเร็จรูปไปมอบให้กับญาติโยมชาวบ้าน เนื่องจากมีหลายสถานที่ถูกตัดขาดจากภายนอกไม่สามารถออกมาซื้อหาอาหารประทังชีวิตได้ ดังนั้นท่านจึงสั่งการให้คณะสงฆ์ประสานการขอใช้เรือ ใช้รถขนาดสูงที่สามารถนำอาหารไปมอบแก่ญาติโยมเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากในเบื้องต้น

รองอธิการบดี’มจร’ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า
ขณะเดียวกันตามที่พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตในสังกัดในเขตภาคเหนือ ภาคอีสานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ เบื้องต้นให้เร่งแก้ไขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าไปก่อน โดยได้ระดมปัจจัย สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตออกไปลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือรวมทั้งปลุกปลอบใจในภาวะวิกฤติในครั้งนี้ด้วย

สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนคุณ ประธานมูลนิธิเศรษฐีเรือทองในนามคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ในนามคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒน มจร อาตมาได้ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือวัด พระสงฆ์และประชาชนในวันที่ 3-4 กันยายนนี้

โดยมีเป้าหมายในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ ธวัชบุรี จังหาร เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในหลายวัดหลายหมู่บ้าน เช่น วัดท่าเยี่ยม วัดบ้านหนองขุ่น วัดบึงตาลสามัคคี วัดสว่างคงคา วัดบ้านท่าโพธิ์ วัดชัยมงคล วัดจันทร์ศิริมังคลาราม วัดดอนประดิษฐาราม วัดเลิงท่าส่าง วัดบ้านนาวี วัดโนนหนามแท่ง เป็นต้น

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมกุศลกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อจะได้นำไปถวายวัด พระสงฆ์และมอบให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้สอบถาม​รายละเอียด​ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบลนิเวศน์​ อำเภอ​ธวัชบุรี​ จังหวัดร้อยเอ็ด​ โทร 043569517, 0872307662​ และ 0832683820 หรือบริจาคผ่านทางธนาคารทหารไทย​ เลขที่ 368-2-29007-1 ชื่อบัญชี​ วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​

Leave a Reply