ชาวพุทธเศร้า!มส.’พระพรหมเมธาจารย์’ละสังขาร

ชาวพุทธเศร้า!มส.’พระพรหมเมธาจารย์’ละสังขาร สิริอายุ 90ปี 68 พรรษา พิธีน้ำหลวงสรงศพ 21 ม.ค.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 พระครูปลัดกวีวัฒน์ ธีรวิทย์ หัวหน้าสำนักงาน ที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดราชาธิวาสวิหาร ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “Teerawit Sukontavaranon” ระบุว่า พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.9, ศน.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพฯ ได้ละสังขารเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 02.50 ที่โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุ 90 ปี 68 พรรษา จะมีกำหนดพิธีน้ำหลวงสรงศพ วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 2562

พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) ปธ.9 นักธรรมเอก เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2471 เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 และได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา เมื่อปีพ.ศ. 2493 ได้รับฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่า”เขมวํโส”ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ตรวจข้อสอบระดับประโยคเอก บาลีสนามหลวงวัดสามพระยาวรวิหาร และเป็นเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม

พระพรหมเมธาจารย์ ดำรงสมณศักดิ์ ดังนี้

5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระกวีวรญาณ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชบัณฑิต ตรีปิฎกบัณฑิตศาสน์สาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวราภรณ์ สุนทรธรรมภาณี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลวรธรรมนุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลสีลาจารประยุต วิสุทธิธรรมวรนายก ตรีปิฎก

Leave a Reply