รอง กมธ.ศาสนา “จ่อ” เสนอ มส. พระสงฆ์ใช้คำลงท้ายไม่เหมาะแก่สมณสารูป

วันที่ 12 มีนาคม 2565 นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า มีพระภิกษุสงฆ์กลุ่มที่บวชใหม่ ที่มักใช้คำลงท้ายไม่เหมาะสม เช่นคำว่า “ครับ-ครับผม” กับญาติโยมซึ่งพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระรัตนตรัย ไม่ควรใช้คำเยี่ยงปุถุชนในการเสวนากับอุบาสก-อุบาสิกา ทั้งนี้ยังมีการร้องเรียนเข้ามาในกรณีที่มีการบวชให้กับกลุ่มที่เป็น เกย์ และกะเทย ซึ่งยังมีการปล่อยให้มีการอุปสมบทให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้จำนวนมาก ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับวงการสงฆ์ ซึ่งในหลักพระธรรมวินัยการที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ได้นั้นจะมีพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์จะสวดสมมติตน แล้วออกไปถามอันตรายิกธรรมในภาษาบาลีที่ว่า “ปุริโสสิ” หรือ แปลได้ว่า “เธอเป็นผู้ชาย ใช่ไหม” ซึ่งปรารภเหตุบัณเฑาะก์ คนลักเพศ คนสองเพศออกบวช ทำให้เกิดความวุ่นวายและติเตียนในหมู่สงฆ์

ซึ่งในปัจจุบันโดยส่วนมาก จะมีโพยที่ผู้ท่องคำขานนาคท่องไว้อยู่แล้ว ก็จะตอบว่า “อามะ ภันเต” แปลว่า “ใช่ครับ” แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นผู้ชายโดยแท้ และทำให้กลุ่มบุคคลที่เป็น เกย์ หรือ กะเทย เข้ามาบวชสร้างกิริยาอาการที่เป็นหญิง บางครั้งห่มรัดรูปจนไม่เหมาะแก่สมณสารูป บางครั้ง พูด จ๊ะจ๋า ที่เป็นเสียงแบบกะเทย ทำให้เกิดความเสื่อมเสียให้กับวงการสงฆ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ตนจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาเพื่อเสนอต่อ มหาเถรสมาคม เพื่อเป็นมติต่อไป

Leave a Reply