พิธีรับพระบัญชาฯ แต่งตั้ง “ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12”

 

วันที่ 13 มี.ค. 65   วันนี้เวลา 14.00 น.  ที่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร  สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก จะเป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสันโน ป.ธ.4) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา รก.ผู้อำนวยการ มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ดำรงตำแหน่ง  “ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12” 

สำหรับ “พระราชปริยัติสุนทร” เคยตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปลายเดือน ก.ย.2564 หลังจากที่ประชุม มส.มีมติปลดฟ้าผ่า ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมกับได้มีคำสั่งแต่งตั้ง พระราชภาวนาภิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา แทน ซึ่งการปลดครั้งนั้น เป็นการปลดพร้อมกับ พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินธโร) เจ้าคณะ จ.ปทุมธานี และ พระเทพสารเมธี หรือ เจ้าคุณบัวศรี (บัวศรี ชุตินธโร) ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)

ณ ตอนนี้เหลือเพียงแต่ พระธรรมรัตนาภรณ์ และ พระเทพสารเมธี  ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือคืนความเป็นธรรมแต่ประการใดให้กับท่าน ซึ่งต้องรอดูการตัดสินใจของ สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ว่า ทั้้ง 2 ท่านจะมีทางออกอย่างไร ตาม มติของมหาเถรสมาคม ที่ให้อำนาจเจ้าคณะใหญ่หนแต่ละหนไปพิจารณาในการคืนความเป็นธรรมให้กับแต่ละรูป หลังจากถูกคณะสงฆ์และชาวพุทธ ต้าน เนื่องจากมองว่าถูกปลดโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม

Leave a Reply