มหาลัยสงฆ์..ไม่ยุ่งกับกิจกรรมทางการเมือง

         ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเป็นจำนวนมากหลายแห่ง มีเพจและสื่อโซเซียลบางแห่งได้โพสต์ข้อความอ้างเป็นคำพูดของบุคคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เช่นคำพูดว่า  ” นิพพานก็ต้องไป ประชาธิปไตยก็ต้องการ…..ไม่มุ่งผลประโยชน์ทางการเมือง ไม่สนับสนุนความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง แต่ขอใช้พื้นที่แสดงจุดยืนที่ถูกต้องและจำเป็น ซึ่งเอื้อเฟื้อแนวทางปกครองตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ..”

         แหล่งข่าวผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้บุคลากรหรือนิสิตไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และเท่าที่ทราบองค์กรนิสิตก็ไม่ได้เคลื่อนไหวหรือจัดกิจกรรมอะไรที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง กฎมหาเถรสมาคม หรือประเพณีธรรมเนียมปฎิบัติของพระสงฆ์

           ข้อความที่ปรากฎ คิดว่าไม่ได้ทำให้นามของ มจร หรือองค์กรนิสิต หากจะมีก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัว..ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..

            สำหรับข้อความมีดังนี้

 

Leave a Reply