โปรดเกล้าฯให้องคมนตรี ประกอบพิธีสมโภชมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคลอ่าวลึก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดปรางค์มหาธาตุเจดีย์ และประกอบพิธีสมโภชมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 17.00 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปในการพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดปรางค์มหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และพิธีสมโภชมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หมู่ที่ 3 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ในการนี้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการจัดสร้างพุทธสถานและมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เกิดขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระราชอิสริยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 คณะสงฆ์โดยพระราชวชิรกร ขณะดำรงฐานุศักดิ์ที่พระครูปลัดพิศาล ปุรินทโก เจ้าอาวาสวัดบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนได้ประชุมหารือร่วมกันสร้างพุทธสถานและมหาธาตุเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และประดิษฐานพระพุทธปฏิมามหามงคล ณ วัดบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างพุทธสถานและมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคลนี้ สร้างโดยทุนจากศรัทธาบริจาคของพุทธศาสนิกชน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 750,095,681 บาท

สำหรับองค์มหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ มีฐานกว้าง 50×50 เมตร ซึ่งหมายถึงปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระราชอิสริยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์มหาธาตุเจดีย์มีความสูง 95 เมตร มีความหมายถึงปีประสูติกาล คือปีพุทธศักราช 2495 ชั้นล่างขององค์มหาธาตุเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประจำพระชนมวารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply