น้อมไว้อาลัยหลวงปู่ทอง เกจิชื่อดังล้านนา มรณภาพ

       เมื่อช่วงดึกวันนี้หลวงปู่ทองหรือ พระพรหมมงคล วิ.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มรณภาพลงแล้วอย่างสงบ
คณะศิษย์คนใกล้ชิดเล่าว่า ในช่วงเช้าหลวงปู่ได้ออกมาปฎิบัติศาสนกิจประจำวันปกติไม่แสดงอาการใดๆ จนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายหลวงปู่จำต้องเข้าโรงพยาบาลแบบทันด่วน และเมื่อช่วงดึกหลังเที่ยงคืน (0.25 น. )หลวงปู่ทองหรือพระพรหมมงคล วิ.ได้มรณภาพลงอย่างสงบ สิริอายุ 96 ปี 2 เดือน 21 วัน พรรษา 76

 หลวงปู่ทอง หรือ พระพรหมมงคล วิ. นามเดิม ทอง พรหมเสน ฉายา สิริมงฺคโล อายุ 96  ปี 75 พรรษา เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2466 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน ณ บ้านนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่บิดาชื่อ นายทา นามสกุล พรหมเสน มารดาชื่อ นางแต้ม นามสกุล พรหมเสน มีพี่น้องด้วยกัน 6 คน  เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง อดีตเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง) และอดีตเจ้าคณะอำเภอฮอด เมื่อพ.ศ. 2559 โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระพรหมมงคล ภาวนาโกศลสุพพิธาน วิปัสสนาบริหารพิสุทธิ์ ปาวจนุตตมานุศาสน์ คัมภีรญาณพิลาสธำรง มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองรูปแรก ที่ได้รับพระราชทานพัดยศพิเศษ ที่พระราชทานแก่พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ

บรรพชา วันศุกร์ที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2477  (อายุ 11 ปี) ณ วัดนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระชัยวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้งในสมัยเป็นสามเณรได้ติดตามอุปัฏฐากครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย อย่างใกล้ชิด และได้ติดตามไปในการสร้างวัดบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์สถานในที่ต่างๆ และทั้งร่วมสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

อุปสมบท วันจันทร์ที่ 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 ณ วัดบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูคัมภีรธรรม พฺรหฺมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระชัยเกียรติ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการญาณรังษี วัดหัวทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาจันทร์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายานามว่า “สิริมงฺคโล”

ลำดับสมณศักดิ์ไทย

พ.ศ. 2511 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ที่ พระครูพิพัฒน์คณาภิบาล
พ.ศ. 2533 โปรดเกล้า เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระสุพรหมยานเถร
พ.ศ. 2542 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชพรหมาจารย์ ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. 2549 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธาจารย์ ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิมงคลชัยสิทธิ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”
พ.ศ. 2552 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. 2559 โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ #พระพรหมมงคล ภาวนาโกศลสุพพิธาน วิปัสสนาบริหารพิสุทธิ ปาวจนุตตมานุศาสน์ คัมภีรญาณพิลาสธำรง มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองรูปแรก ที่ได้รับพระราชทานพัดยศพิเศษ ที่พระราชทานแก่พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ

สมณศักดิ์ต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ จากสังฆสภารามัญมหานิกายประเทศศรีลังกาให้เป็น “พระศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมัฏฐานาจารย์”
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ให้เป็น “อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ”

*****************

ขอบคุณข้อมูล : ศิระ วีรตันตยาภรณ์

Leave a Reply