สมาคมศิษย์เก่า มจร แถลงข่าว จัดกิจกรรม ระดมทุนการศึกษา ถวายแด่ พระนิสิตและมหาจุฬาฯ

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00น . สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย  รศ.ดร.ธัชนันท์ อิศรเดช และคณะ  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอนการกุศล : วิ่งรับบุญ ระดมทุนการศึกษา” เพิ่มบุญสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ และกิจกรรมสาธารณะสงเคราะห์ของสมาคม ศิษย์เก่าฯ และทั้งช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมเดิน-วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สำหรับกิจกรรมจัดงาน วิ่งมินิมาราธอนการการกุศลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการศึกษาให้กับพระนิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี ตั้งใจศึกษา แต่ขาดทุนทรัพย์สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ของสมาคม และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ภาคราชการ  ภาคเอกชน หันมาใส่ใจสุขภาพ และรักการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น เพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวัดมหาจุฬาลงกรณราชทิศ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะทางวิ่ง ๕ – ๑๐ กิโลเมตร

รศ.ดร.ธัชนันท์ อิศรเดช ได้กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ภาคราชการ ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าในการ ทำกิจกรรมสาธารณะสงเคราะห์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับพระนิสิตและ ประชาชนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างประชาคม มจร กับ ประชาชนโดยรอบของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้การศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา และได้ชื่นชมทัศนีย์ภายในมหาวิทยาลัย เช่น อุโบสถกลางน้ำของวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ สวนพุทธเกษตร อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษาซึ่งมีประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง หอพระไตรปิฎก สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีกธาตุจากประเทศศรีลังกา อนุสาวรีย์รัชการที่ ๕ เป็นต้น

 “ขอขอบคุณบริษัทวังน้อย เบฟเวอเรจ โดยมีคุณวิทิต น้อยสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสิงห์ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากสมาคมศิษย์เก่าที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณร ซึ่งเว้นการจัดกิจกรรมมาถึง ๓ ปี จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะจัดกิจกรรม เดินวิ่งการกุศล ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกกำลังกายเพื่อทำให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยและวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และนำรายได้ของการจัดกิจกรรมมาเป็นทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว”

ทางด้าน  รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ประธานการจัดงาน กล่าวว่า “มีความปิติยินดีที่พี่น้องชาว มจร และบริษัทวังน้อย เบเวอเรช และอีกหลายๆหน่วยงาน ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมนี้ ซึ่งครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเดินวิ่ง เพื่อระดมทุนการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิ่งกิตติมศักดิ์ คุณวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ และทีมเลขาทุกท่านที่เป็นกำลังหลักของงานนี้ จึงขอเชิญทุกท่านทำบุญร่วมกัน ”  ซึ่งสิ่งที่นั่งวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ ได้แก่เหรียญรางวัลหลวงพ่อรวย เสื้อ 2 ตัว และหมวกแกร็ปสีขาว

มีรายงานว่าในงานแถลงข่าวของสมาคมศิษย์เก่า มจร  ได้รับการสนับสนุนจากคุณวิทิต น้อยสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด และคณะ มอบเช็คเงินสดสมทบทุนการจัดงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมน้ำดื่มไม่อั้นตลอดงาน และยังได้รับการสนับสนุน จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทย เบฟเวอเรช ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราช้างและเงินสมทบทุน รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท อีกด้วย

ท่านใดสนใจร่วมกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอนการกุศล : วิ่งรับบุญ ระดมทุนการศึกษา” (MCU CHARITY RUN 2023) หรือติดต่อดังรายนามดังนี้

Line@ : @918fpqgr  หรือ🌐ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี โทร. 08 9107 9900, ดร.สายรุ้ง บุบผาพันธ์ โทร. 06 1956 9936 ,ดร.วิไลวรรณ อิศรเดช โทร. 08 9922 1142 หรือดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า โทร. 09 3153 6159

Leave a Reply