เริ่มแล้ว! กมธ.ศาสนา สภาฯ เดินสายถวายตราตั้งวัด 90 วัดแรก หลังจากผลักดันจนสำเร็จ “วอนสื่อ” ช่วยผลักดันสื่อพระทางสร้างสรรค์

วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำคณะกรรมาธิการประกอบด้วย นายทองแดง เบ็ญจะปัก โฆษกคณะกรรมาธิการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำ ร่วมพิธีประกาศตั้งวัดและมอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโคกวิริยาราม ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การนี้ มีนายอำเภอเมืองขอนแก่น ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้นายเพชรวรรต กล่าวว่า จากที่วันนี้เป็นวันมาฆบูชา ชุดตราตั้งวัดนี้เป็นชุดแรกที่ได้รับตราตั้งวัดจำนวน 90 วัด ที่กรรมาธิการฯได้รับการร้องเรียนและผลักดันเพื่อให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาจนเป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ก็จะเริ่มไปร่วมอนุโมทนาในวัดที่ได้รับตราตั้งในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชน โดยเฉพาะต่างจังหวัดที่ห่างไกล ซึ่งตามแก่นของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมือง ไม่ว่าจะตามพระโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้ “ละบาป สร้างบุญ ทำสมาธิ” เป็นต้น ก็จะส่งผลในภาพรวมในการแก้ปัญหาคดีสู่กระบวนการยุติธรรม ลดปัญหายาเสพติด ปัญหาคอร์รัปชัน ที่มากมายในปัจจุบันลงได้

อย่างไรก็ตาม นายเพชรวรรต กล่าวต่อไปอีกว่า ในช่วงใกล้เลือกตั้งนี้ตนแปลกใจว่า เริ่มมีสื่อโดยเฉพาะสื่อโซเชียล ที่มีข่าวพระสงฆ์ในทางเสื่อมเสีย โดยล่าสุดตามที่มีการโพสต์ข้อความทางสื่อโซเชียลในวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา กรณีมีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งตั้งวงเล่นไฮโลภายในกุฏิของวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการแอบลักลอบเล่นเป็นประจำ สร้างความเสื่อมศรัทธาแก่ผู้พบเห็น โดยระบุว่า เป็นวัดแถวตลาดไท “วัดสีชมพู” นั้นตนได้ประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ข้อเท็จจริงว่า เป็นเรื่องเก่าเมื่อ 2 ปีที่แล้วเอามาโพสต์ในโซเชียล ใหม่และมีสำนักข่าวชื่อดังเอามาทำข่าวต่อ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียในวงการพระพุทธศาสนาในวงกว้าง แม้พระเหล่านั้นก็ลาสิกขาไปจนหมดแล้ว ตนจึงขอให้สื่อ ซึ่งเพิ่งผ่านวันสื่อมวลชนมา อยากให้สื่อที่มีจรรยาบรรณดี ช่วยทำสื่อที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพรวมที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กเยาวชนรุ่นใหม่

ด้านนายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการฯพุทธศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎรกล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องแปลกที่มีการประชาสัมพันธ์ ทำให้วงการสงฆ์เสื่อมเสียอันจะส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา และถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นการกระทำของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมือง ตนขอให้ฝ่ายบ้านเมืองกำกับดูแลให้เข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ตนต้องขออนุโมทนาที่เจ้าคณะตำบลใน จ.ปทุมธานีได้ให้เจ้าอาวาส ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สังคมทราบโดยทั่วกัน

Leave a Reply