ผลสอบบาลีทุกระดับชั้น (ยังไม่เป็นทางการ)

   ๑.   ป.ธ.๙ ส่งสอบ ๔๒๒ รูป สอบผ่าน ๖๓ รูป( สามเณรนาคหลวง ๖ รูป)

   ๒.   ป.ธ.๘ ส่งสอบ ๗๒๔  รูป สอบผ่าน ๖๙ รูป

   ๓.   ป.ธ.๗ ส่งสอบ ๘๓๒ รูป สอบผ่าน ๑๔๔ รูป

   ๔.   ป.ธ.๖ ส่งสอบ ๑,๐๓๐ รูป สอบผ่าน ๓๐๐ รูป

   ๕.   ป.ธ.๕ ส่งสอบ ๑,๓๘๐ รูป สอบผ่าน ๒๔๖ รูป

   ๖.   ป.ธ.๔ ส่งสอบ ๒,๒๒๐ รูป สอบผ่าน ๓๓๑ รูป

   ๗.  ป.ธ.๓ ส่งสอบ ๔,๘๒๔ รูป สอบผ่าน ๖๓๘ รูป

   ๘.  ประโยค ๑-๒ ส่งสอบ  ๑๗,๗๖๑ รูป สอบผ่าน ๘๕๒ รูป

************************

 

ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2563

ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2563 วันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020

 

Leave a Reply