กลุ่มสภาศิลปินชาวพุทธ ฯ จี้ย้าย “ครูกายแก้ว” ระบุ ทำเสียขวัญ-ไม่เป็นสิริมงคล

วันที่  17 สิงหาคม 2566  : กลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ทำหนังสือ “ตัวแทนกลุ่มพุทธศาสนิกชน พระเถระ-ศิลปิน-บุคคลในสังคม ยื่นหนังสือให้ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาร์ซ่า กทม. พิจารณาย้ายรูปปั้น (กายแก้ว) ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด”

เนื้อหาระบุว่า ในการที่ โรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. ได้นำรูปปั้นที่มีลักษณะแปลกประหลาด และส่อไปในทางน่ากลัวมาตั้ง (มีชื่อว่ากายแก้ว) ให้คนได้สักการะขอพร ที่ดูเป็นเรื่องผิดกาลเทศะทางพระพุทธศาสนาและเทววิทยา และ ทางผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาและโหราศาสตร์ หลายคนในโซเชียล ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ควรอย่างยิ่งตามหลักความเชื่อ ทั้งทางพระพุทธศาสนาและทางเทววิทยา ซึ่งนำมาให้เกิดความเสียขวัญกำลังใจของประชาชนในเขต กทม. และในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยมีความเชื่อส่วนใหญ่ว่าจะไม่เป็นสิริมงคล และทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อการดำรงชีวิตอยู่สืบต่อไป

อีกทั้งยังเป็นทางเผยแพร่ความเชื่อที่ผิด (มิจฉาทิฐิ) ในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้กล่าวไว้ว่า การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมงคล ถึงแม้จะเป็นความเชื่อสิทธิส่วนบุคคล และเป็นสิทธิของเอกชนก็ตาม แต่เมื่อเกิดการเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นสิริมงคลอย่างกว้างขวาง และมีการนำมาตั้งในทางสัญจรไปมาได้พบได้เห็นได้ชัดเจน อาจทำให้เกิดความวิตกกังวล และความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่ต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนจำนวนมากได้

ทางกลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาฯ ในฐานะหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์กรมการศาสนาฯ ได้รับการร้องเรียน และความคิดเห็นต่างๆ นานา จากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งศิลปิน และบุคคลในสังคม ในทิศทางของความไม่เป็นสิริมงคล ซึ่งทางหลักพระพุทธศาสนา กายแก้ว คือกายบริสุทธิ์สูงสุด เป็นอาทิ สมานกายของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ที่นิพพานแล้ว จะปรากฏเป็นกายแก้วใสประกายพรึก แม้เทวดา และพรหม ก็ยังไม่มีกายเป็นแก้ว แต่เป็นกายทิพย์ ดังนั้น การใช้นามกายแก้ว เสมือนว่ารูปปั้นดังกล่าวได้สำเร็จธรรมขั้นสูง จนมีกายเป็นแก้วใส

ดังนั้น เพื่อความสบายใจ และขวัญกำลังใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทางผู้แทนคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ อันประกอบไปด้วย พระสงฆ์ ศิลปิน บุคคลในสังคมวิชาการ จะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือเสนอแนะ และร้องเรียน พิจารณา แก่ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดาภิเษก ในการยุติการให้สักการะ และ นำรูปปั้นนี้ออกจากพื้นที่ เพื่อความสบายใจ และเป็นขวัญกำลังใจของประชาชนต่อไป

โดยจะรวมตัวกัน อ่านแถลงการณ์ และ ยื่นหนังสือต่อผู้บริหารโรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดาฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 2566 เวลา 18.00 น. ณ ล้อบบี้ โรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

Leave a Reply