พระพรหมวชิรญาณ เดินทางกลับอังกฤษเป็นการถาวร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) อายุ 87 ปี ได้เดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดอมราวดี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นการถาวร หลังจำพรรษาวัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2553

วันที่ 12 กราคม 2564 พระพรหมวชิรญาณ ได้เข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ที่วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พร้อมสนทนาธรรมปฏิสันถารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและนานาอารยประเทศ ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ และจะเดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจ ที่วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร เป็นการถาวร

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระเทพญาณวิเทศ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร ความว่า

สำหรับพระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) หรือ พระอาจารย์สุเมโธ เป็นพระเถระในสายพระป่าในประเทศไทย ศิษย์ชาวตะวันตก รูปแรกของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ใน ประเทศไทย จากนั้น เดินทางไปจำพรรษาที่ วัดอมราวดี ทางเหนือของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ พ.ศ.2527 ตราบจนเกษียณตัวเองจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2553

Cr.ข้อมูลจาก เพจ Post Hotnews และภาพโดย : รุ่งชัย วิริยะบัณฑิตกุล

Leave a Reply