“อินเดีย” จัดเทศกาลวันโยคะสมาธิโลกยิ่งใหญ่!!

วันที่ 1 ก.ค.65  เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ณ ริมทะเลสาบ ปากองเลค เลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย มีการจัดเทศกาลโยคะสมาธิโลกครั้งที่ 8 โดยมีผู้นำศาสนาและองค์กรหลายท่านมาร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน และ นำนั่งสมาธิ ประกอบดนตรี ซึ่ง ดร. บินนี่ ซารีน ผู้แทนองค์กรบราห์มากุมารี  บอกว่า องค์กรบราห์มากุมารี มีสาขาในประเทศอินเดียกว่า 8,000 สาขา และมีสาขาในต่างประเทศอีก 150 ประเทศ ทั่วโลก โดยเน้นหนักที่การทำสมาธิและฝึกโยคะ  ซึ่งในที่ประชุม พระสังฆเสนาเถระ ประธานศูนย์สมาธินานาชาติ มหาโพธิ ลาดัก ประเทศอินเดียได้กล่าวขอบคุณสำหรับผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งเสนอว่าการจัดงานในปีหน้า พ.ศ. 2566  จะมีการขอบันทึกสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดการนั่งสมาธิ เล่นโยคะ ที่มากที่สุดในโลก และบนความสูงที่สุดอีกด้วย

พระพรชัย  พลวธมฺโม ประธานองค์การพุทธโลก ซึ่งตัวแทนมูลนิธิธรรมกาย จากประเทศไทยเปิดเผยว่า การงจัดงานคร้ังนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน ที่ผ่านมา  สำหรับที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมวันโยคะสากลในครั้งนี้ เริ่มต้นของเกิดจากแนวคิดของ นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย ที่ต้องการเผยแพร่ศาสตร์โยคะที่มีมานานกว่า 2,000 ปีในประเทศอินเดีย ด้วยเหตุนี้ นาย นเรนทรา โมดี จึงเสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติว่า ขอให้ตั้งวันโยคะสากลขึ้นมา กระทั่งในวันที่ 11 ธันวาคม 2014  มีสมาชิกสหประชาติจำนวน 175 ประเทศ มีมติเห็นชอบ จึงได้กำหนดให้ววันที่ 21 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันโยคะสากล เพื่อให้คนทั่วโลกเห็นประโยชน์ของการฝึกโยคะโดยเริ่มปีมาตั้งแต่ พ.ศ.2558 เป็นปีแรก

“สำหรับปีนี้เทศกาลโยคะและการนั่งสมาธิโลก จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8  มีการทำสถิติโลกด้วยในวันที่ 3 ที่มีคนมาร่วมกันนั่งสมาธิกว่า 500 คน ณ ทะเลสาบปานกองเลค ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 4,225 เมตร   โดยผู้จัดหลักปีนี้คือ ศูนย์สมาธินานาชาติมหาโพธิ  ( MAHABODHI International Meditation Center – MIMC ) ภายใต้การสนับสนุน ของ รัฐบาลกลางอินเดีย และในการจัดครั้งนี้ไม่ได้จัดเฉพาะในประเทศอินเดียเท่านั้น มีการจัดงานโยคะ ทั่วโลก ใน 192 ประเทศ โดยสถานทูตอินเดียในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ประสานงาน  สำหรับเทศกาลโยคะ มีการปฏิบัติสมาธิด้วย ซึ่งถือว่าพุทธศาสนาได้ประโยชน์มาก เพราะเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติโยคะออกกำลังกายพร้อมทั้งปฏิบัติสมาธิไปในตัว คือ ภายในกิจกรรมสามารถแทรกพิธีกรรมของพุทธศาสนา เช่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ ร่วมไปกับเทศกาลโยคะนี้ อย่างกลมกลืนหากเราดูจากประชากรอินเดียมีกว่า 1,380 ล้านคน การที่คนมาสนใจฝึกโยคะ ฝึกสมาธิ ย่อมมีประโยชน์ ต่อพุทธศาสนาในภาพรวมด้วย..”

Leave a Reply