เนเจอร์กิฟถวาย 2 ล้านบาท ร่วมบูรณะอุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬา ฯ รองรับพระสงฆ์ 4,000 รูป

วันที่ 14 พ.ย. 66 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ พร้อมด้วยครอบครัว เป็นประธานดำเนินการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อระดมทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทั้งนี้ครอบครัว ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ร่วมสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถกลางน้ำในครั้งนี้ รวมทั้งได้ถวายชุดกาแฟบำรุงสุขภาพเนเจอร์กิฟ จำนวน 860 กล่อง แก่คณะสงฆ์วัดมหาจุฬาฯและผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินพระราชทานในคร้ังนี้ ด้วย

พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ได้กล่าวว่า ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และครอบครัว ทำบุญร่วมสร้างอุโบสถกลางน้ำครั้งนี้ มิใช่คร้ังแรก เมื่อ พ.ศ.2548-2549 ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์และครอบครัว ก็ได้มีกุศลศรัทธาร่วมบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ถวายพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทะ) อดีตวัดชลประทานฯ เพื่อร่วมสร้างอุโบสถกลางน้ำของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งอุโบสถกลางน้ำหลังนี้มี 2 ชั้น โดยเฉพาะชั้นล่างสามารถรองรับพระสงฆ์ ได้ถึง 4,000 รูป จึงถือได้ว่าเป็นอุโบสถกลางน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

“ตอนนี้อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬา ฯ กำลังบูรณะเนื่องจากกระเบื้องเกิดรอยแตกและร้าวทั้งบนลานรอบอุโบสถและด้านล่างที่ทำสังฆกรรมและปฎิบัติของพระนิสิต ซึ่งสามารถบรรจุพระสงฆ์ได้ประมาณ 4,000 รูป หลังบูรณะเสร็จแล้ว สถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ปฎิธรรมของพระนิสิต และทั้งเป็นสถานที่เรียนของพระภิกษุ -สามเณร ผู้อาศัยอยู่ในวัดมหาจุฬา ฯ ด้วย..”

 

Leave a Reply