พสกนิกร 76 จังหวัดทั่วไทย ร่วมอนุโมทนา พระสงฆ์ 7,813 รูปอุปสมบท ถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พสกนิกรชาวไทย 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมอนุโมทนาในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ จำนวน 7,813 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตร ให้กับจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯ นี้ด้วย ซึ่งในช่วงวันที่ 8-14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทไปแล้ว 75 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ รวม 7,703 รูป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ จังหวัดน่าน ที่วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบบรรพชาอุปสมบท 110 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้าย โดยในห้วงวันที่ 13-14 มกราคม 2566 มีจังหวัดประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน จำนวน 13 จังหวัด รวม 1,346 รูป ได้แก่

1. จังหวัดพิษณุโลก วัดคูหาสวรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวพิษณุโลก ร่วมอนุโมทนาในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 104 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

3. จังหวัดปทุมธานี ที่วัดบางหลวง ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระมหาถาวร ถิรจิตฺโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวปทุมธานี ร่วมพิธี

4. จังหวัดสมุทรสงคราม ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนชาวสมุทรสงคราม ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

5. จังหวัดสมุทรสาคร ที่วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 149 รูป เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

6. จังหวัดแพร่ ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธี

7. จังหวัดบึงกาฬ ที่วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อ.เซกา พระราชภาวนาโสภณ วิ. (หลวงปู่เทพา ภูริปญฺโญฺ) เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ทุกจังหวัดทั่วประเทศนั้น เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

8. จังหวัดบุรีรัมย์ ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครอบครัวและญาติของผู้ที่เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยความปลื้มปีติ

9. จังหวัดสุโขทัย ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อ.ศรีสัชนาลัย พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน ประกอบในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

10. จังหวัดจันทบุรี ที่พุทธมณฑล ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า และพระครูวิบูล ธรรมานุศาสตร์ เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดวิเวการามเขาน้อยท่าแฉลบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 105 รูป ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี

11. จังหวัดตราด ที่วัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวตราด ร่วมพิธี

12. จังหวัดตาก ที่วัดส้มเกลี้ยง ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก และพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

13. จังหวัดกระบี่ ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก พระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมีข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธี

“ในขณะนี้ พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันอนุโมทนาพระภิกษุสงฆ์ที่ทำการอุปสมบทถวายพระพรฯ ตั้งแต่วันที่ 8 -15 มกราคม 2566 จำนวน 76 จังหวัด จำนวน 7,813 รูป ซึ่งการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ของกระทรวงมหาดไทยใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ อันเป็นการร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความรักของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาบำเพ็ญกุศลน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งในห้วงของการอุปสมบททุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตลอดจนประกอบศาสนกิจ เพื่อถวายพระกุศลและถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันตลอดระยะเวลาการจัดโครงการฯ ของแต่ละจังหวัดต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply