ดับความวุ่นวายตั้ง “หลวงพ่อแผน” รก.เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)

วันที่ 15 ม.ค. 66  จากกรณีมหาเถรสมาคม มีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป โดย เมื่อวันที่ 30 ก.ย.65  ซึ่งหนึ่งในนั้นมี พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รวมอยู่ด้วย ผลดังกล่าวทำให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และญาติธรรมเคลื่อนไหวมีมติคัดค้านทันที เพราะมองว่าไม่เป็นธรรม และมีการล่ารายชื่อหนึ่งแสนเพื่อถวายฎีกา และมีกระแสต่อต้าน “พระครูเล็ก” หรือ พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ นานับปี จนล่าสุด “พระครูเล็ก” ยอมลาออกจากเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม มหาเถรสมาคมมีมมติแต่งตั้งทั้ง พระเทพสารเมธี และ พระครูสุทธิญาณโสภณหรือ “พระครูเล็ก” ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต)

ล่าสุดวันพุธที่ 18 มกราคม 66 นี้ พระเทพดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) มีกำหนดการเดินทางไปมอบคำสั่งแต่งตั้ง “พระญาณรักขิต” หรือ “หลวงพ่อแผน” รองเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)  เพื่อดับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับสงฆ์กาฬสินธุ์

สำหรับพระญาณรักขิต (แผน โสภโณ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุติกนิกาย) ,เจ้าอาวาสวัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูนในฝัน) บ้านดงบัง ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์,ประธานคณะกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุติจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีข่าวลือตลอดว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มคัดค้านพระครูเล็กดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์..

Leave a Reply