จังหวัดศรีสะเกษ ผุดแคมเปญ “ชมรมคนปรางค์กู่ไม่ทิ้งกัน” รองรับผู้ป่วยโควิดกลับคืนถิ่น

        วันที่ 13 ก.ค. 64  หลังจากรัฐบาลได้ประกาศมาตรการล๊อคดาวน์ และปิดแคมป์คนงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทำให้ประชาชนจำนวนมากอพยพกลับคืนสู่ลำเนาของตนเอง  และหนึ่งกลุ่มคนที่อพยพกลับบ้านมีกลุ่มคนที่ติดเชื้อโควิดด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแรงงานกลับคืนถิ่นเป็นจำนวนมาก

          นายชูชีพ สืบทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า“อำเภอปรางค์กู่ มีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งสามระดับ คือ แดง เหลือง และเขียว กลุ่มแดงจะถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีสะเกษ กลุ่มเหลืองจะส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปรางค์กู่ ในขณะที่กลุ่มเขียวจะให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม”

        ในขณะที่ นายเทวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ กล่าวว่า เพื่อเตรียมมาตรการรองรับผู้ติดเชื้อโควิดที่กลับคืนถิ่นเป็นจำนวนมากในขณะนี้ จะแยกผู้ติดเชื้อออกเป็นสามระดับ โดยเฉพาะตอนนี้ระดับสีเขียว ทาง มูลนิธิสุนีย์ อินฉัตร ได้มอบอาคารว่าง 1 หลัง รองรับผู้ป่วยระดับสีเขียว ขณะนี้ เครือข่ายอำเภอปรางค์กู่กำลังปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม สำหรับพยาบาล ผู้ป่วยชาย และหญิง

        ทางด้าน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร กล่าวว่า ตอนนี้ตนเองกำลังระดมกำลังลูกศิษย์สาขาสันติศึกษา มจร และญาติโยมทั่วไป เพื่อจัดหาเตียงและที่นอนสำหรับผู้ป่วย 20 ชุด พัดลม 20 ชุด และกล้องวงจรปิด 6 ตัว เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เข้าออก

        จึงถือโอกาสนี้ เชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด ที่กำลังพักอาศัยอยู่ตามหมู่บ้าน เพื่อจะได้นำเข้ามารับการรักษาอย่างเป็นระบบต่อไป

      สำหรับผู้มีศรัทธา รวมบริจาคได้ทั้งเงิน อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์  สามารถบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี ธ.ธกส.ชื่อบัญชี  ชมรมคนปรางค์กู่ไม่ทิ้งกันหรือหากสงสัยประการใดติดต่อได้ที่ นายชูชีพ สืบทรัพย์ โทร.045-697067

Leave a Reply