ศิษย์ธรรมกายหนุนงานปีใหม่-วันเด็กคลองหลวง

สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง สร้างสามัคคีบุญต้อนรับปีใหม่ – คณะศิษย์ฯวัดพระธรรมกาย ร่วมสนับสนุนของขวัญจัดงานวันเด็กฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลามัลลิกานุสรณ์ วัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีงานสานสัมพันธ์ สร้างสามัคีบุญ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2572 สมาพันธฺหมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง ปีที่ 2 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฯ นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ ใจแคล้ว อดีตสมาชิกสภาผูเแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี, คุณอารีย์ ใจแคล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, คุณบุญจันทร์ บ่อไทย กรรมการมูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคณะประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตำบลคลองสามและเขตพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานฯ

งานทำบุญปีใหม่ของสมาพันธ์ฯ เริ่มต้นต้นด้วยการบูชาพระรัตนตรัย กราบถวายสักการะพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ อาราธนาศีล 5 รับศีล น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน แด่คณะสงฆ์ 9 รูป และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนถมที่ดินสร้างวัดสายสุวพรรณฯ จากนั้น ท่านประธานฝ่ายสงฆ์เมตตาให้โอวาท และรับพรจากคณะสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ร่วมกัน โดยการจัดงานฯ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทีมงานชมรมเรารักคลองสาม ร่วมดำเนินการด้วยความเรียบร้อย

ท้ายที่สุด ท่านประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เมตตาเป็นประธานมอบของขวัญ คือ รถจักรยาน ที่ทางเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ร่วมสนับสนุนมอบให้ทางสมาพันธ์ฯ ให้กับประธานและผู้แทนนิติบุคคลหมู่บ้านฯ เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2572 ในชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ ที่กำลังจะมาถึงต่อไป

Leave a Reply