ประมุขสงฆ์รามัญนิกาย ประเทศเมียนมา ร่วมงานประสาทปริญญา มจร ระหว่างวันที่ 11 -12 ธันวาคม 64

 

วันที่ 9 ธันวาคม  64   เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา  ณ อาคาร 92 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  Ven. Wanna Thera ประมุขสงฆ์รามัญนิกาย /อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามัญรัฐฎะ รัฐมอญ ประเทศเมียนมา เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรับการถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่และชมรมนิสิตมอญ พร้อมด้วยประธานมูลนิธิรามัญรักษ์ ถวายการต้อนรับ

ซึ่งการเดินทางเข้าประเทศไทยของ Ven. Wanna Thera และคณะ เดินทางผ่านแดนมาจากด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ภายใต้การอำนวยความสะดวกของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ร่วมศูนย์ประสานงานร่วมชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ

เมื่อวานนี้  Ven. Wanna Thera ได้เข้าพบพระพรหมบัณฑิต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานผู้ก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและประธานผู้ก่อตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่ได้รับฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษขององค์การสหประชาชาติ  ซึ่งพระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวว่า

 ประเทศไทยยินดีต้อนรับประมุขสงฆ์รามัญนิกาย รู้สึกชื่นชมมากที่คณะสงฆ์รามัญได้สร้างมหาวิทยาลัยรามัญรัฐฎะ เรียบร้อยแล้ว  คณะสงฆ์และประเทศไทย ติดหนี้บุญคุณของชาวรามัญและคณะสงฆ์รามัญ เนื่องจากในอดีตทั้งแต่พระเจ้าฟ้ารั่ว ประเทศไทยได้นำความรู้ต่าง ๆ จากมอญหรือรามัญมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ   โบราณนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เราใช้ “คัมภีร์พระธรรมศาสตร์” หรือ “กฎหมายตราสามดวง” ก็ล้วนมีฐานมาจากรามัญ เหตุนั้นปัจจุบันประเทศไทยตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงคณะสงฆ์ เราจึงเป็นหนี้บุญคุณต่อกัน สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยินดีมากที่จะช่วยเหลือสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์รามัญ

 “ตอนนี้ขอให้ส่งนิสิตมาเรียนที่ มจร ให้มาก ๆ และต่อไปพวกท่านเหล่านี้นั่นแหละ จะเป็นกำลังสำคัญกลับไปพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ของรามัญนิกาย”

 ในขณะที่ Ven. Wanna Thera ได้กล่าวตอบว่า  มหาวิทยาลัยรามัญรัฐฎะ เพิ่งเปิดได้ไม่นาน ยังไม่พร้อมทั้งเรื่องบุคลากร และการบริหาร จึงขอให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปช่วย พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนพระพรหมบัณฑิตไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยรามัญรัฐฎะ เป็นลำดับสืบต่อไป

 สำหรับ Ven. Wanna Thera เป็นพระภิกษุรูปแรกของคณะสงฆ์รามัญนิกายที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติให้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งมีกำหนดรับในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply