“ปุ๋ม ปนัดดา”แนะยุวชนวิถีใหม่ จงหิวแสงสร้างภาพดีแบบไม่ยอมโง่

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. วิทยากรต้นแบบสันติภาพ อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีการจัดกิจกรรมบวชทิพย์สำหรับวิถีชนวิถีใหม่ จัดโดยมูลนิธิโพธิปัญญาร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศและดาราต้นแบบในการสร้างความดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับยุวชนวิถีใหม่จากทั่วประเทศ หนึ่งในนั้น คือ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พิธีกรชื่อดัง ได้ชวนและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ยุวชนวิถีใหม่ จงสร้างภาพแต่เป็นภาพแห่งความดีงาม โดยยึดศีล ๕ เป็นฐานในการดำเนินชีวิต จะต้องเป็นคนดีแต่ไม่ยอมโง่

“จงหิวแสงซึ่งเป็นแสงแห่งปัญญาแสงแห่งคุณงามความดี โดยมุ่งให้เด็กยุวชนจะต้องตระหนักก่อนโพสต์ก่อนสื่อสารในโลกออนไลน์ เพราะนั่นคือการแสดงตัวตนของเรา จะต้องสื่อสารในมุมดีๆ โดยเอาโลกออนไลน์สร้างประโยชน์มากกว่าทำลายตนเองและคนอื่น”

โดยเด็กๆ มีคำถามมากมายเช่น ประเด็นการบลูลี่จะทำอย่างไร เรียนออนไลน์หนักจะทำอย่างไร พ่อแม่ไม่เข้าใจในความฝัน โดยมีการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิต ด้วยการรักตนเองให้มากๆ ไม่ทำร้ายตนเอง สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ซึ่งอะไรที่พลาดถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตถือว่าเป็นกำไรชีวิต เราต้องเรียนรู้ เราสามารถทำความดีได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยหรือมีชื่อเสียงแต่เรามีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมนั่นคือความดี แต่เราต้องพัฒนาตนเองให้ได้ก่อน สิ่งสำคัญเราต้องลงมือทำจะรู้ว่าตนเองถนัดหรือชอบอะไร โดยจะต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นจะนำไปสู่ความสำเร็จของชีวิต

ประเด็นที่ยุวชนรุ่นใหม่สนใจคือความสำเร็จในชีวิตและการบริหารชีวิตให้สำเร็จ รวมถึงเมื่อจะถูกการบลูลี่จากคนรอบข้างจะทำอย่างไร โดยยุวชนวิถีใหม่ได้รับแรงบันดาลใจอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเอง โดยสร้างความสุขที่ไรเงื่อนไขเป็นความสุขที่เกิดจากความสามารถของเราเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเกินไปแต่สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมยังมองเป้าหมายชีวิตของยุวชนวิถีใหม่มองว่าต้องการพัฒนาตนไปสู่อาชีพอะไรในความฝัน

Leave a Reply