พระพรหมวชิรญาณเปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติครั้งที่ ๑๔

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตฝ่ายประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ คณะพระธรรมทูต และพุทธศาสนิกชนนานาชาติ ร่วมในพิธีเปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ โพธิมณฑลพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

Cr.สำนักสื่อสารองค์กร พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

Leave a Reply