ธุดงค์ห่มดอย..โปรด “กลุ่มชาติพันธ์ุ”

วัดศรีโสดาพระอาราม​หลวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระภิกษุสามเณรชาวเขาอาศัยอยู่มากที่สุด และเป็นที่ตั้งโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ ได้จัดเดินธุดงค์ “ธุดงค์ธรรมะห่มดอย” โดยเดินจาก  วัดศรีโสดา​ –  จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นระยะทาง 298 กิโลเมตร   ​การเดินธุดงค์จะเดินไปไปตามป่าเขาลำเนาไพร​เพื่อฝึกจิตภาวนาบำเพ็ญธุดงควัตรปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอย โดยมีพระภิกษุ – สามเณรเข้าร่วมจำนวน 209 รูป  เริ่มตั้งแต่วันที่​ 29​ พฤศจิกายน​-​10  ธันวามคม​2561 เส้นทางการเดินทางผ่านหมู่บ้านชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ หลายหมู่บ้านและเส้นทางค่อนข้างลำบาก เหมาะกับการเดินธุดงค์ฝึกความอดทนและบำเพียรเป็นอย่างยิ่ง

มีภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ชม..

 

 

 

 

ขอบคุณภาพ   พระดร.อรุณเมธี พุทฺธิภทฺโท

 

Leave a Reply