ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระยอง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดเนินพระ ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของพระสอนศีลธรรม” พร้อมกล่าวถวายโอวาทเป็นขวัญใจกำลังใจแด่พระสอนศีลธรรม โดยทางสำนักงานพระสอนศีลธรรม ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดระยอง จัดขึ้นเพื่อปฐมนิเทศ ต่อสัญญาประจำปี และเปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง บรรยายถวายความรู้

Cr.เพจสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply