แถลงการณ์…คณะยุวสงฆ์ปลดแอก

            เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (15 ก.พ.64) คณะยุวสงฆ์ปลดแอก หรือ คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ การประณามการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐต่อราษฎร โดยมีรายเอียดดังนี้

           การชุมนุมของราษฎร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เหล่าราษฎรผู้มีอุดมการณ์แรงกล้าได้รวมตัวกันลุกขึ้นมาเรียกร้องทวงคืนความอำนาจกลับสู่ประชาชน และทวงคืนความยุติธรรมต่อแกนนำที่ถูกคุมขัง เมื่อการชุมนุมยุติลง ได้เกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังทำร้ายราษฎร รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพยาบาล ผู้ที่มารักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎร

         การกระทำอันโหดร้ายป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมเช่นนี้ของ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” และรัฐไทยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมิสามารถหาผู้ใดรับผิดชอบได้นั้น ถือเป็นเรื่องที่ไร้ความเป็นธรรมและไม่นำไปสู่การหาทางออกของปัญหาซ้ำยังสร้างความโกรธแค้นขุ่นเคืองให้กับประชาชนมากขึ้น และมีแต่จะนำพาไปสู่สถานการณ์อันจะดำเนินการไปสู่ความเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิม

         ด้วยเหตุนี้ คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่จึงขอเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนี้

        1.ยุติใช้ความรุนแรงอันจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายคือการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและเหล่าราษฎร

       2.รับรองความปลอดภัยของเหล่าราษฎรผู้มาชุมนุมโดยสันติ ตามหน้าที่จรรยาบรรวิชาชีพและเกียรติของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อราษฎร

      3.รับฟังเสียงของราษฎรผู้มิอาจทนเฉยต่อการใช้อำนาจอย่างสิ้นเปลืองของเหล่าศักดินาได้

     4.ปล่อยตัวมวลชนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพที่ถูกจับกุม โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข

      ขอส่งสัญญาณนี้ ไปยังเจ้าหน้าที่รัฐ ขอท่านจงรับฟังเสียงของเหล่าอาณาประชาราษฎร์เพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างชาญฉลาด และขอให้ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ได้ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตนในการปกป้อง พิทักษ์ รักษา เหล่าราษฎรผู้ยืนหยัดหวงแหนเสรีภาพในการรักษาอุดมการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อย่าได้ละทิ้งความเป็นธรรมและเกียรติตำรวจไทยหันหลังให้เหล่าประชาไปรับใช้เหล่าศักดินาผู้คอยเหยียบย่ำผู้คนตัวเล็กตัวน้อยขึ้นไปดูดกลืนภาษีอย่างไร้หิริ และโอตัปปะ อย่ารอให้เกิดเหตุการณ์บานปลายอันนำไปสู่ความเป็นไปได้ยากต่อการควบคุมไปมากกว่านี้ เพราะไม่มีเหตุผลใดที่เหล่าผู้มีอำนาจจะตั้งตัวเป็นศัตรูต่อประชาชน

    “หากบ้านเมืองไร้ความยุติธรรม ก็มิอาจนำความผาสุกร่มเย็นสู่ราษฎรได้”     

    “เผด็จการจงม้วยมอด แก๊งแครอทจงเจริญ”

  คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่

  15 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply