ผู้แทน “ม.สงฆ์ มจร” มอบเจลป้องโควิด “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” แก่ “ครม.”

“วิษณุ”รับมอบเจล”ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” จากผู้แทนม.สงฆ์ “มจร” มอบให้ ครม. และหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาล ใช้ดูแลสุขอนามัยป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 12.55 น. เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 ที่ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 หลอดและสติ๊กเกอร์ “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” จำนวน 400 ชิ้น จากนางแก้วเก้า เผอิญโชค ประธานมูลนิธิ คิดดี ทำดี พูดดี นางชัยลดา ตันติเวชกุล และผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยที่ทำงานร่วมโครงการซื่อสัตย์ เพื่อชาติ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาล ในการใช้ดูแลสุขอนามัยและป้องกันโรคโควิด-19

โอกาสนี้นายวิษณุกล่าวว่า ในนามของรัฐบาลขอขอบคุณมูลนิธิคิดดี ทำดี พูดดี โครงการซื่อสัตย์ เพื่อชาติจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งเครือสหพัฒน์ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนโครงการฯ ที่ได้นำเจลแอลกอฮอล์และสติ๊กเกอร์มามอบให้ในวันนี้ โดยจะได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีภารกิจในการติดต่อกับประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ ส่วนสติ๊กเกอร์ก็สามารถนำไปติดที่รถและสถานที่ทั่วไปได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และตามกุศลเจตนาต่อไป

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า ตนนั้นถือว่า เป็น ศิษย์ มจร เพราะเคยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประสานศาสตร์ รวมทั้งเคยเป็นประธานสร้างหอพระไตรปิฏกที่มหาวิทยาลัยด้วย

Leave a Reply