สิ้นทูตวีรชัย! ฮีโร่คดีปราสาทพระวิหาร สิริอายุ 58 ปี

วันที่ 16 มี.ค.2562 รายงานข่างแจ้งว่า นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งไขกระดูก เมื่อเวลา 00.43 น. ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ตรงกับ 11.43 น.วันนี้ ตามเวลาประเทศไทย

นายวีรชัยนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะหัวหน้าคณะชี้แจงต่อศาลโลกกรณีคดีปราสาทพระวิหาร สำหรับประวัตินายวีรชัย พลาศรัย เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2503 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น12) เคยเข้าศึกษาที่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ก่อนที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยปารีส (นองแตร์) ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ฝรั่งเศส และได้ประกาศนียบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับนางอลิซเบธ พลาศรัย

ประวัติการทำงาน เลขานุการตรี กองแอฟริกา และกลุ่มอาหรับ

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สำนักงานปลัดกระทรวง

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (นักบริหาร 10)

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (กรุงเฮก)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายวีรชัย ขณะที่ดำเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา ได้ปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์อันดีกับพระธรรมทูตไทยที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่สหรัฐอเมริกาอย่าง เช่น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ร่วมงานมุทิตาฉลองอายุวัฒนมงคล 93 ปี พระราชมงคลรังษี พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, หลวงตาชี) ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในการนี้มีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระราชสิทธิมุนี วิ, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ร่วมในพิธีด้วย (http://www.banmuang.co.th/news/education/114556)

ทั้งนี้เฟซบุ๊ก PmArwich Arwichchanu พระธรรมทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ความว่า ขอไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย เอกอัครราชทูตคนสำคัญของประเทศไทยอีก 1 ท่าน ท่านทูตวีรชัย ฮีโร่เขาพระวิหาร เมื่อปี 2551-2557 ท่านได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ วัดพุทธวิหาร จัดงานบุญอะไรท่านก็มาไม่เคยขาด โดยที่วัดไม่ต้องทำหนังสือเชิญ จนมาถึงปี 2557 ที่วัดได้ซื้อที่ใหม่ ท่านก็ปวราณาบุญขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อเป็นกฐินปฐมฤกษ์ ของวัดใหม่ แม้แต่งานของประเทศท่านก็สู้คดีเขาพระวิหารอย่างเต็มที่ ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สัมปรายภพ ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไปด้วยเทอญ

Leave a Reply