กิฟฟารีนใฝ่ธรรม!นิมนต์พระ’มจร’สั่งสมบุญกิริยาวัตถุ

เมื่อเวลา 10.09 น.วันที่ 9.ม.ค.2562 พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์ ผู้อยู่ประจำหอพักนิสิต ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต จำนวน 27 รูป รับนิมนต์ บริหารปัญญาเจริญศรัทธาบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด “ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ”

การนี้มีผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมทำบุญจำนวนประมาณ 1,000 คน ในงานกำหนดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และถวายภัตตาหารเพล โดยมีแพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญ การประกอบบุญและกุศลของบริษัทในวันนี้ จึงเป็นการประกอบบุญกิริยาวัตถุที่เป็นบรรยากาศของ ศีล สมาธิ และปัญญา ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนในการบุญและกุศล

Cr.FB-Prayoon Chothivaro

Leave a Reply