สอยดาว เท่ากับ การพนัน มหาดไทยห้ามจัดใน วัด-โรงเรียน

              กำลังเป็นที่กล่าวขวัญและโจษจันกันมากในสื่อโซเซียลวงการพระสงฆ์  เนื่องจากที่ อำเภอเมือง จ.สิงห์บุรี  นายอำเภอมีหนังสือเตือนไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน “ห้ามจัดให้มีการเล่นการพนันในงานวัด”

             ดังข้อความว่า ด้วยปัจจุบันมีวัดบางแห่ง ในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้จัดงานวัด โดยจัดให้มี การสอยดาวหรือตักไข่ การกุศลขึ้น เพื่อหารายได้เข้าวัด ซึ่งวิธีการดังกล่าว เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เนื่องจากการสอยดาวหรือตักไข่การกุศล เป็นการพนัน…เว้นการกาชาดหรืองานประจำปีของจังหวัด

  .      .ดังนั้นจึงขอให้กำนันผู้ใหญ่ ทุุกหมู่บ้าน แจ้งวัดในตำบล หมู่บ้าน ที่จะให้งานวัด ให้งดจัดให้มีการพนันในงานวัดโดยเด็ดขาด และห้ามมิให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านไปเกี่ยวข้อง การจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าว หากพบว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

*****************

 

Leave a Reply