“มจร”จัดงานวันสถาปนาครบ 134 ปี ผลักดันปัญญา(ประดิษฐ์)และคุณธรรมนำสังคม

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. หรือเจ้าคุณประสาร พธ.บ.รุ่น 36 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เปิดเผยว่า วันที่ 13 กันยายน นี้มหาวิทยาลัยจะได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาครบ 134 ปีเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อปี 13 กันยายน พ.ศ. 2430 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รูปแบบจัดงานที่ไม่สามารถมารวมกันได้ทำให้กิจกรรมส่วนใหญ่ผ่านระบบออนไลน์

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมช่วงเช้าจะเริ่มจากการทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ทักษิณานุปทานอุทิศ และปาฐกถาพิเศษเรื่อง มจร กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ในภาคบ่ายจะมีการเสวนาทางวิชาการทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันวาระแห่งปัญญาและคุณธรรมเพื่อนำมาใช้ในสังคม ผ่านศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สถาบันสมทบในต่างประเทศรวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปที่เข้ามารับฟัง

“นอกจากนั้นยังมีการระดมทุนเพื่อถวายเข้าเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าภัตตาหาร ค่าพาหนะรับส่งพระนิสิตและค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธด้วย ท่านที่สนใจติดต่อตามลิ้งค์ประชาสัมพันธ์งาน 134 ปี มจร ในครั้งนี้” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply