โปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์ “วัดบวรนิเวศ” 11 รูป วัดโพธิ์ท่าเตียนและวัดชูจิต วัดละ 1 รูป

วันที่ 13 มิถุนายน 67  หลังจากเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระธรรมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็น “พระพรหมวชิรรังษี”

ล่าสุดวันนี้ราชกิจจานุเบกษา ประกาศประราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภิกษุวัดบวรนิเวศ ฯทั้งหมด 11 รูป วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ “วัดโพธิ์ท่าเตียน” 1 รูป และวัดชูชิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 1 รูป รวม 13 รูป มีรายนาม ดังนี้

Leave a Reply