กมธ.ศาสนาฯสภาฯรับเรื่องแล้ว! คำขอความเป็นธรรมให้กับ เจ้าคณะปทุมธานีถูก มส.ปลด

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 11.05 น. ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะ กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ รับยื่นหนังสือจาก นายสมชาย ระภาณุสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และตัวแทนชาวบ้านชุมชนวัดเขียนเขต เรื่อง ขอความเป็นธรรมให้กับพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากถูกถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณีที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ซึ่งมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ถูกถอดถอนจากตำแหน่งด้วย โดยตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนซอยวัดเขียนเขต ซึ่งเป็นวัดที่พระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส รวมถึงชุมชนใกล้เคียงและประชาชนผู้รักความเป็นธรรมได้ทราบข่าวแล้วมีความไม่สบายใจ จึงต้องการทราบว่า พระธรรมรัตนาภรณ์ ถูกถอดถอนเนื่องจากทำความผิดอะไร เพราะตลอดชีวิตที่รู้จักท่านมา ท่านทำแต่ความดีให้กับพระพุทธศาสนาและประชาชนชาว จ.ปทุมธานี มาโดยตลอด อีกทั้งการถอดถอนดังกล่าวไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนถึงความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกปลด จึงขอให้คณะ กมธ. พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ความกระจ่างแก่ชาวบ้าน รวมถึงให้ความเป็นธรรมกับพระธรรมรัตนาภรณ์

โดย นายนพดล กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ. เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อไป

Leave a Reply