กรมศิลป์ขาดงบฯ! วัดกลางกรุงบอกบุญ 1 ล้าน บูรณะพระเศียรขาด 12 ปี

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะพร้อมกับ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ได้ลงพื้นที่เพื่อหารือในการบูรณะพระพุทธรูปภายในวัดกันมาตุยาราม ที่ถูกโจรกรรมตัดเศียรไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 นายเพชรวรรต กล่าวว่า หลังจากได้มีมติจาก กมธ. ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในชั้นอนุกรรมาธิการฯพุทธศาสนาฯ ในวันพุธที่ผ่านมา ก็ได้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไว้ในเล่มที่ 107 ตอน 16 ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดกันมาตุยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่โบราณสถานประมาณ 1 ไร่ 52 ตารางวา ซึ่งทำให้พระพุทธรูปกว่า 80 รูปที่เป็นรูปปั้นอสีติมหาสาวก ที่ถูกโจรกรรมเศียรได้ขึ้นทะเบียนไว้ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างคากันมานานกว่า 12 ปี ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มากราบสักการะก็รู้สึกสลดใจ หลังจากที่ได้ประชุมในชั้น กมธ. จึงได้มีมติให้ลงพื้นที่พร้อมกรมศิลปากร เพื่อจัดการบูรณะอย่างเร่งด่วน

นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้เข้าร่วมประชุมในชั้น กมธ. จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมาวิเคราะห์และตรวจสอบองค์พระเศียรขาด รวมถึงองค์พระอีกหลายรูปที่เสื่อมตามกาลเวลา กอปกับวัสดุที่นำมาสร้างพระเป็นปูนปั้นที่คุณภาพปูนเสื่อมลงไปมาก จึงต้องหาวิธีที่จะบูรณะอย่างถูกต้อง อีกประการหนึ่งต้องทดสอบความชื้นในพื้นที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอาจมีความชื้นสูง ทั้งนี้เนื่องจากกรมศิลปากร มีงบประมาณอย่างจำกัด ซึ่งต้องดำเนินการของบประมาณตามลำดับขั้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถของบประมาณได้ในปีงบประมาณ 2566 แต่อย่างไรก็ตามทางวัดหากมีญาติโยมที่มีกุศลศรัทธาก็สามารถทำบุญเพื่อบูรณะในการกำกับของกรมศิลปากรได้ก่อน ซึ่งไม่ได้ผิดแต่อย่างใด เบื่องต้นสำหรับเฟสแรก คาดว่าอาจใช้งบประมาณไม่มากนักในเฟสแรกสำหรับซ่อมแซมพระพุทธรูปประมาณ 1 ล้านบาท

ด้านนายณพลเดช มณีลังกา ว่าที่ผู้สมัคร สก. เขตสัมพันธวงศ์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากที่ตนได้ประสานความช่วยเหลือกับทางวัดในช่วงเดือนก่อนเพื่อเข้ามาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดในพื้นที่ ในช่วงก่อนกิจกรรมทอดกฐินซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในวัด ขณะที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ตนก็ได้พบกับพระพุทธรูปเศียรขาด จึงได้ถามกับพระมหานิวัฒน์ โชติโก เลขาเจ้าอาวาสวัดกันมาตุยาราม ว่าทำไมถึงมีพระพุทธรูปเศียรขาดจำนวนมากภายในวัดเช่นนี้ ที่ผ่านมามิได้มีฝ่ายการเมืองเข้ามาช่วยเหลือเลยหรืออย่างใด จึงได้แนะนำให้ทางวัดได้มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณตนได้หารือกับทางวัดและญาติโยม ซึ่งอาจจะทำบุญเพื่อจัดสรรงบที่จะบูรณะในระหว่างที่รองบประมาณจากกรมศิลป์ ซึ่งขณะนี้ตนทราบมาว่า ทาง กมธ. ได้บอกบุญในวันที่มีการประชุมในชั้น อนุกรรมาธิการ ซึ่งได้เงินเป็นเงินก้นถุงเบื้องต้น 16,500 บาท

ด้านพระมหานิวัฒน์ โชติโก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทางวัดจะมีการเปิดบัญชีเพื่อดำเนินการบอกบุญจากญาติโยม ขณะนี้อยู่ในระหว่างเปิดบัญชี อย่างไรก็ตามเพื่อสามารถนำเงินเข้าบัญชีได้ก่อน ซึ่งสามารถใช้บัญชีของทางวัดที่ได้เคยเปิดบัญชีไว้แล้ว โดยญาติโยมสามารถทำบุญพระพุทธรูปเศียรขาดใน เลขที่บัญชี 006-0-09016-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสเยาวราช ชื่อบัญชีร่วม พระครูสุภัทรธรรมวัตร-พระครูพิพัฒน์ธรรมสาทร-นายณรงค์ น้อยแสง ซึ่งทางวัดจะได้จัดทำใบอนุโมทนาบัตรให้ได้ สำหรับเบอร์โทรติดต่อสามารถติดต่อมายังตนได้ที่ โทร.096-723-7619 สำหรับอานิสงส์การบูรณะพระเศียรขาดก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ดังมีบันทึกในพระไตรปิฎก

Leave a Reply