คณะสงฆ์ลพบุรี “อีกแล้ว”

ชาวพุทธที่ใกล้ชิดวัดใกล้ชิดพระสงฆ์และติดตามข่าวสารพระพุทธศาสนาบ่อยๆ จะทราบได้ว่าคณะสงฆ์ตามกฎหมายบ้านเมืองมีภารกิจ 6 ประการคือ 1.การปกครอง 2.การศึกษา 3.การเผยแผ่ 4.การศึกษาสงเคราะห์ 5.การสาธารณสงเคราะห์ และ 6.การสาธารณูปการ

“มหาเถรสมาคม” ท่านกำหนดไว้ให้คณะสงฆ์ทำภารกิจทั้ง 6 ประการนี้เป็นหลัก เพื่อความสงบเรียบร้อยและเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

ภารกิจนอกจากนี้ ไม่ถือว่าเป็นภารกิจที่ “มหาเถรสมาคม” มอบหมายให้ทำ เช่น ใบ้หวย ปลูกเศก หรือดูหมอ ภารกิจดังกล่าวที่ว่ามาคือ ความสามารถพิเศษของพระภิกษุรูปนั้นๆ

 

“สร้างบ้านให้โยม” ของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ภายใต้การนำของ “พระธรรมวชิรสุนทร” เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่มหาเถรสมาคมมอบหมายให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศช่วยกันทำ ซึ่งจัดอยู่ใน “ด้านสาธารณะสงเคราะห์” และทั้งนโยบายนี้เป็นนโยบายสำคัญที่ “พระพรหมกวี” เจ้าคณะภาค 3 ขอให้คณะสงฆ์ในภาคของท่านช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยเฉพาะหมู่บ้านหรือชุมชน “ข้างวัด” รอบวัด ไม่อยากให้คณะสงฆ์สร้างวัดใหญ่โต ศาลาสวยงาม พระอยู่ในกุฎิหรูหรา แต่โยมข้างวัดอยู่บ้านแบบ “ผุพัง” ทรุดโทรม หรือบางคน “มีบ้าน” แต่เอาไม้อัดบ้าง ป้ายหาเสียงนักการเมืองมา คลุมพอหลบแดดและฝน

“คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี” นอกจาก “สร้างบ้านให้โยม” แล้ว ยังสร้างบ้านให้ “โยมพระ” หมายถือ โยมพ่อ โยมแม่ของพระภายในจังหวัดคนตนเองด้วย

“เปรียญสิบ” ได้รับคำชวนจากเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี “พระธรรมวชิรสุนทร” ให้ไปร่วมมอบบ้านให้โยมหลายหลังแล้ว ซึ่งล่าสุดที่ไปคือ สร้างบ้านให้โยมพระ หลังหนึ่งสิ้นงบประมาณไปเกือบ 1 ล้านบาท ส่วนใหญ่คณะสงฆ์ในจังหวัดและ “พระพรหมกวี” ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

ล่าสุดในขณะที่ท่านทั้งหลายอ่านคอลัมน์ “ริ้วผ้าเหลือง” นี้ พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 คณะสงฆ์ลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี กำลังทำการมอบบ้านให้กับประชาชน ณ บ้านสระตาแวว หมู่ 3 ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ชื่อเต็มๆ ว่า โครงการมอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ โดยดำริของพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3

“เปรียญสิบ” คิดว่าคงไม่มีคณะสงฆ์จังหวัดไหนสร้างบ้านให้โยมที่ยากไร้ หรือสร้างบ้านให้ “โยมพระ” เหมือนแบบคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี หรือ “หากมี” ก็อาจจะไม่บ่อยเหมือนกับคณะสงฆ์ลพบุรี

และที่ “คณะสงฆ์ลพบุรี” ท่านทำ ก็ไม่ได้หมายความว่า “ท่านมีเงินเยอะ” ความจริงหลายจังหวัด วัดเจ้าคณะจังหวัด วัดเจ้าคณะภาค มีเงินมากกว่าจังหวัดลพบุรีหลายเท่า

แต่ชาวพุทธจังหวัดลพบุรีโชคดีที่ “เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และคณะสงฆ์ภายในจังหวัด” มีหัวใจ..พระโพธิสัตว์

Leave a Reply