“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ส่งสาส์นแสดงความเสียใจโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Warat Karuchit ระบุว่า… สาส์นแสดงความเสียใจจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู

โดยเลขาธิการนครรัฐวาติกัน

Leave a Reply