“ก้อง ห้วยไร่”ถวายเพลเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตน่าน “ก้อง ห้วยไร่”พาคณะเข้าวัดทำบุญถวายเพลเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตน่าน ตามโครงการของวัด “หนึ่งพันบาทเลี้ยงพระเณรได้ทั้งโรงเรียน” วันที่ 29 ต.ค.2562 ที่วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน “ก้อง ห้วยไร่” นักร้องลูกทุ่งดังเจ้าของผลงานเพลงดัง “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” และคณะไปทำบุญเลี้ยงเพลสามเณรโรงเรียนวัดภูเก็ต ตามโครงการของวัด “หนึ่งพันบาทเลี้ยงพระเณรได้ทั้งโรงเรียน” ซึ่งมีพระภิกษุ สามเณรอาศัยอยู่ในวัดเพื่อศึกษาเล่าเรียนทั้งนักธรรม บาลีและแผนกสามัญ

“ก้อง ห้วยไร่”พาคณะเข้าวัดทำบุญถวายเพลเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตน่าน ตามโครงการของวัด “หนึ่งพันบาทเลี้ยงพระเณรได้ทั้งโรงเรียน”

วันที่ 29 ต.ค.2562 ที่วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน “ก้อง ห้วยไร่” นักร้องลูกทุ่งดังเจ้าของผลงานเพลงดัง “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” และคณะไปทำบุญเลี้ยงเพลสามเณรโรงเรียนวัดภูเก็ต ตามโครงการของวัด “หนึ่งพันบาทเลี้ยงพระเณรได้ทั้งโรงเรียน” ซึ่งมีพระภิกษุ สามเณรอาศัยอยู่ในวัดเพื่อศึกษาเล่าเรียนทั้งนักธรรม บาลีและแผนกสามัญ

 

Leave a Reply