“เทวัญ”เผยรบ.เตรียมหน้ากากอนามัยผู้ร่วมงานวันมาฆบูชา

รมต.เทวัญเผยรัฐบาลเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 พร้อมย้ำสำนักพุทธฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ร่วมงาน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น.  พระมหาประนอม ธัมมลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ร่วมแถลงข่าววันมาฆบูชาประจำปี 2563 ณห้องแถลงข่าวมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยในปีนี้รัฐบาล ร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดเป็นสัปดาห์ส่งเสริมการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อ ให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางมาประพฤติปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบสุข และถวายเป็นพุทธบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชาจะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก  โดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย กิจกรรมการปฏิบัติธรรม  การรับฟังพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ชมนิทรรศการความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  รวมถึงการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมทำความดีในกิจกรรมจิตอาสา  Big Cleaning Day  ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน และให้ประสานไปยังกรมอนามัย เพื่อขอสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม รองรับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่คาดว่าจะมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply