แผ่นดินธรรมลงพื้นที่มหาชัยร่วมตักบาตรเนื่องในวันเด็ก

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2562 นายบุณยติเลิศ สาระ รองหัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม และนายวัธนะ ลิ้มสมบัตอนันต์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ จ.สมุทรสาคร. และนางสาว สิริมา สาระกุล หรือเกรซ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปทุมธานี เขต 2 ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่หมู่บ้านภายใน จ.สมุทรสาคร โดยการประสานงานของนายสุริยา แก้วกระจ่าง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสาคร เขต1

ทั้งนี้ภายในงานประธานได้กล่าวถึงวัฒนธรรมชาวพุทธว่าเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนและอนุรักษ์ไว้แก่ชนรุ่นหลัง ตัวอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรในวันนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามนางสาวสิริมากล่าวว่า เดิมทีแล้วเกรซไม่เคยมีความคิดอยากจะลงเล่นการเมืองหรือสนใจมาทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะ แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เกรซเอาตัวเองเข้ามาข้องเกี่ยวกับการเมืองก็เพราะเกรซมีเหตุผลบางอย่าง และมันก็เป็นสิ่งที่เกรซสมควรจะทำในฐานะของชาวพุทธคนหนึ่งที่มีความรักและจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

นางสาวสิริมากล่าวต่อว่า ก็เพราะว่าพรรคแผ่นดินธรรมเท่านั้นที่ให้ความสำคัญทางด้านพุทธศาสนาเป็นหลักและได้ตระหนักและมองเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้น และทุกคนก็พร้อมที่จะเสียสละและลุกขึ้นมาช่วยกันต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องศาสนาของบรรพบุรุษของเราเอาไว้…. เพราะเหตุนี้ที่ทำให้เกรซ พร้อมที่จะเข้ามาเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์และพร้อมที่จะต่อสู้ไปด้วยกันกับพรรคแผ่นดินธรรม จึงอยากให้ชาวไทยทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยที่กำลังเกิดขึ้นกับพุทธศาสนาในขณะนี้ ตลอดจนเข้าใจถึงปัญหาด้านต่างๆ ของประเทศ ล้วนมีรากเหง้า ของปัญหามาจากที่เดียวกัน คือคนขาดศีลธรรมในการดำรงชีวิต นี่คือปัญหาหลักของทุกๆสังคม

“แผ่นดินธรรม เป็นพรรคที่ ชู “ศีลธรรมนำชาติ ” มุ่งเน้นนำหลักของพระพุทธศาสนาเข้ามาบริหารประเทศ สิ่งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ ที่ชาวไทยควรให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุน” นางสาวสิริมา กล่าว

Leave a Reply