“มูลนิธิดอยเวียงแก้ว” ประกาศ “ครูบาบุญชุ่ม” ถูกนำมารักษาตัวกรุงเทพฯแล้ว พร้อมระบุเคยป่วย “มาลาเรียขึ้นสมอง” มาก่อน

วันที่ 11 ส.ค. 65  เพจของมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร  ได้ประกาศความว่าตามที่ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 29เมษายน 2562  ถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2565  นั้น

หลังจากออกจากถ้ำ ก่อนที่จะได้รับการตรวจธาตุขันธ์ทุกระบบจากคณะแพทย์นั่น ท่านได้เริ่มปฎิบัติศาสนกิจโดยทันทีและต่อเนื่องทุกวัน ทั้งในเมืองแก็ดและการเดินทางไปแสดงธรรมตามหัวเมืองต่าง ๆ อย่างน้อย 11 เมือง ไม่รับรวมชุมนุมน้อยใหญ่ที่อยู่ระหว่างทางผ่าน รวมทั้งพิธียกฉัตรเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ตั้งเมืองทางเดิม ซึ่งเป็นสถานที่สวรรคตของสมเด็จพระเรศวรมหาราช

จนกระทั้งเดินทางมาถึง วัดพระธาตุดอนเรือง อำเภอเมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก เวลาดึกของวันที่ 8 สิงหาคม 2565 รุ่งขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ครูบาบุญชุ่มปรากฎอาพาธขึ้น ศิษยานุศิษย์จึงขอนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจและรักษาขันธ์โดยเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนแม่สาย และโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน ซึ่งในอดีตท่านเคยอาพาธด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมมูลนิธิดอยเวียงแก้ว จะประกาศให้ทราบต่อไป

การป่วยในครั้งนี้ คณะแพทย์หรือศิษย์ผู้ใกล้ชิด ยังไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแปลก ๆ ของท่านที่เกิดขึ้นมาหลังจากออกจากถ้ำด้วยหรือไม่

Leave a Reply