สถาบันการสร้างชาติจัดอบรม สื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว และสินค้าโอทอปโคราช

วันที่ 19 เมษายน 2562 ที่โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “อบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application สื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ในจังหวัดนครราชสีมา” ซึ่งจัดโดยกลุ่มลิทัวเนีย รุ่น 7 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ ที่มี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นประธานสถาบันฯ ภายใต้โครงการ CCS

มีวิทยากรประกอบด้วย นายนพดล เพ็ญประชุม และนายถาวร ภูษา ประธานกลุ่มลิทัวเนีย ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายวิชาการกลุ่มลิทัวเนีย พระปลัด สรวิชญ์ ดวงชัย, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการหลักสูตร พธ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โอกาสนี้นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดโคราช และ โอทอปทั้ง 32 อำเภอ พร้อมสมาชิกกลุ่มกว่าร้อยชีวิต

Leave a Reply