วิทยาลัยสงฆ์นครพนม “มจร” จัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 3 สิงหาคม 2564พระเมธี​ธรรมาจารย์​ (เจ้าคุณ​ประสาร)​ รองอธิการบ​ดีฝ่ายวางแ​ผนและพัฒนา​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ทำให้ประชาชนทั่วประเทศลำบาก เดือดร้อนและเป็นทุกข์ ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ในทุกที่ทุกแห่งก็มีภาระหนักอึ้ง เพราะเป็นหน้าด่านแบกรับภาระ แบกรับความหวังของผู้คนและยังตัองมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออีกด้วย

พระครูสิริเจติยานุกิจ(วรรณชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มจร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระธาตุพนม วิทยาลัยสงฆ์นครพนม คณะสายบุญอำเภอธาตุพนม แม่ชีบุญมี นิวงษา นายไพจิตร ศรีวรขาน ส.ส. นครพนม ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงครัวปันน้ำใจให้ชาวนครพนม โดยได้จัดตั้งเป็นโรงครัวขนาดใหญ่ขึ้นที่วิทยาลัยสงฆ์เพื่อจัดทำอาหารเช้า กลางวันและอาหารเย็นไปมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงพยาบาลสนามและบุคลากรทางการแพทย์ในเขตจังหวัดนครพนม

โรงครัวแห่งนี้เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์ นักการเมือง พ่อค้าประชาชนชาวอ.ธาตุพนมเพื่อเป็นคลังอาหาร เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เสียสละผู้ทำงานหนักเพื่อประชาชนคนเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในแต่ละวันก็จะออกตะเวนไปมอบตามจุดต่างๆทั่วจังหวัด

โรงครัววิทยาลัยสงฆ์นครพนม มจร เปิดดำเนินการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ไม่มีวันหมด โดยหวังว่าน้ำใจและความปรารถนาดีอันนี้จะทำให้ทุกคนข้ามพ้นวิกฤติอันแสนเจ็บปวดนี้ไปได้ด้วยกัน

Leave a Reply