“ดร.เพชรวรรต” นำประกาศตั้งวัดครูบาไก่มอบคณะสงฆ์ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.09 น. ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล อดีตสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ นำประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดป่าปฐมเทวาราม (วัดครูบาไก่) น้อมถวายแด่คณะสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าปฐมเทวาราม ตำบลสวนม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูสถิตสมณคุณ เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี-โคกโพธิ์ไชย (ธ) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระสังฆาธิการมีเจ้าคณะตำบล ฝ่ายธรรมยุต และพระสงฆ์วัดป่าปฐมเทวาราม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

การนี้ นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เป็นผู้อ่านประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการตั้งวัดป่าปฐมเทวารามเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ในตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เสร็จแล้วนำประกาศตั้งวัดเข้าถวายแด่เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี-โคกโพธิ์ไชย (ธรธรรมยุต) จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.จุลสันต์ ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้อ่านประกาศคำสั่งเจ้าคณะตำบลสวนหม่อน (ธ) แต่งตั้งพระสุวิทย์ ชินวโร เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าปฐมเทวาราม   มีอำนาจหน้าที่ปกครองวัดป่าปฐมเทวาราม  ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ 2505 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 )

จากนั้น พระสุวิทย์ ชินวโร เข้ารับประกาศตั้งวัดป่าปฐมเทวาราม และคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาส จากพระครูสถิตสมณคุณ เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี-โคกโพธิ์ชัย (ธรรมยุต) โดยพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดเจริญชัยมงคลคาถา ท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการจากบรรดาคณะศึษยานุศิษย์ อุบาสกอุบาสิกา วัดป่ปฐมเทวารามที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างเ

พระครูสถิตย์สมณคุณ เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี-โคกโพธิ์ไชย (ธรรมยุต) ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาขอบคุณ ดร. เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ ตลอดจนคณะศิษย์ยานุศิษย์ของพระอาจารย์สุวิทย์ชินวโรทุกท่าน ที่ได้ร่วมสนองงานให้กับคณะสงฆ์ ผลักดันและช่วยเหลือทางวัดป่าปฐมให้สามารถตั้งวัดได้จนสำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดี คณะสงฆ์อำเภอมัญจาคีรี (ธ) รู้สึกยินดีและมีกำลังใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจ ฝ่ายปกครอง และชุมชนปกป้องและช่วยงานพระสงฆ์ รักษาเพราะสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป โดยขอให้กำลังใจคณะ ให้เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาสืบต่อไป และขอให้คณะศิษย์ยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาวัดป่าปฐมเทวาราม ช่วยกันประคับประคองส่งเสริม ทะนุบำรุง ดูแลรักษาวัดวาอารามวัดเปฐมเทวารามให้เจริญรุ่งเรือง สถิตสถาพรมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ด้านผู้นำชุมชน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สามารถตั้งวัดป่าปฐมเทวารามจนสำเร็จลงได้ และถือเป็นการถวายกำลังใจแด่พระอาจารย์สุวิทย์ ชินวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัด ที่สามารถดำเนินการจัดตั้งเป็นวัดได้ ตนเองเป็นศิษย์ของพระครูบาไก่มานาน เห็นครูบาท่านมุ่งมั่นตั้งใจได้ทุ่มเทพัฒนาวัดมาโดยตลอด จึงอยากให้กำลังใจคณะสงฆ์ และคณะ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการในครั้งนี้

Leave a Reply