พช.นครพนม ปลุกประชาชนเดินหน้าปลูกผัก “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ให้ นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม และนางทวีสิน ศิริวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ขับเคลื่อนกิจกรรม “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ “นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) ตำบลนาเดื่อ ณ บ้านอีอูด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยพัฒนากรตำบลร่วมกับชุมชนกำหนดพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ว่างในหมู่บ้านพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งกระจาย/แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ พืชผักสวนครัว/สมุนไพรในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยกำหนดปลูกพืชผักกินได้/สมุนไพรไทย ริมถนนหรือพื้นที่ว่าง ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่มีเจ้าของ ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาสามารถเก็บไปบริโภคได้ตามความจำเป็น โดยวันนี้ชุมชนร่วมกับพัฒนากรตำบล เกษตรตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 12 หมู่บ้านในตำบลนาเดื่อ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่นำพืชผักสวนครัวและสมุนไพรในบ้าน มาสร้างครัวชุมชนและถนนกินได้ จำนวน 4 จุด ดังนี้

➡️จุดที่ 1 ริมถนน รพช. บ้านนาชุม-บ้านค้อ เส้นทางเชื่อมระหว่าง 2 อำเภอ คือ อำเภอศรีสงคราม และอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 500 เมตร ซึ่งบริเวณนี้มีต้นขี้เหล็ก และต้นเพกาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชุมชนได้นำไปประกอบเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่น เช่น แกงขี้เหล็กจากยอดอ่อนของต้นขี้เหล็ก
➡️จุดที่ 2 ถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทาง 200 เมตร
➡️จุดที่ 3 ครัวชุมชนบริเวณด้านหลังศาลาประชาคมบ้านอีอูด
➡️จุดที่ 4 บริเวณรอบหนองอีอูด สระน้ำสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
โดยทั้ง 4 จุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน รวมถึงพืชสมุนไพรไทยที่นำมา เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ไพล มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา แค แมงลัก มะเขือ กล้วย ฯลฯ ปลูกร่วมกันและจะได้ขยายผลส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านปลูกต่อไป

นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงคราม กำหนดเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการกำหนดจุดนำร่องสร้างครัวชุมชน/ถนนกินได้ ระดับอำเภอ/ตำบล รวม 10 แห่ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ดังนี้


🚩ระดับอำเภอ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอศรีสงคราม (ข้างชมรม ผรส.อำเภอศรีสงคราม ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 (ดำเนินการแล้ว)
🚩ระดับตำบล จำนวน 9 ตำบลๆละ 1 แห่ง กำหนดแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
🎯ตำบลศรีสงคราม (บ้านยางงอย หมู่ที่ 3) วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ดำเนินการแล้ว)
🎯ตำบลนาเดื่อ (บ้านอีอูด หมู่ที่ 3) วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
🎯ตำบลบ้านเอื้อง (บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11) วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
🎯ตำบลสามผง (บ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ 6) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
🎯ตำบลท่าบ่อสงคราม (บ้านดอนสมอ หมู่ที่ 1) วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
🎯ตำบลบ้านข่า (บ้านนาหนองยาว หมู่ที่ 7) วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
🎯ตำบลนาคำ (บ้านเหล่า หมู่ที่ 4) วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
🎯ตำบลโพนสว่าง (บ้านโพนขาว หมู่ที่ 3) วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
🎯ตำบลหาดแพง (บ้านอ้วน หมู่ที่ 4 “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562”) วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

จังหวัดนครพนมได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ 99 ตำบล จำนวน 1,127 หมู่บ้าน ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างครัวชุมชน / ถนนกินได้ และกองทุนเมล็ดพันธ์หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆหลายโรค รวมทั้งโควิด-19 อย่างกระชาย ขิง ฟ้าทลายโจร หากทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้อย่างปลอดภัย และต่อเนื่องจนเป็นนิสัยหรือวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว / สมุนไพรไทย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

Leave a Reply