“เทวัญ” เผย “มส.-รบ.-พศ.” เชิญร่วมงานสัปดาห์เทศกาลวันมาฆบูชา

“เทวัญ”เผยมหาเถรสมาคมและรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ปีนี้ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนา อันพึงปฏิบัติมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 จัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.00 น. ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

ส่วนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานองค์พระประธานพุทธมณฑล เวลา 07.30 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร และในเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา หลังจากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล และการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเถราจารย์ เรื่อยไปจนถึงเวลา 23.00 น.
โอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ พุทธมณฑล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4221 7966

Leave a Reply