“ผอ.สันติศึกษา มจร”นำ”บวรร่วมใจสู้ภัยโควิด” เปลี่ยนลานวัดเป็นแปลงปลูกผักชุมชน

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ภายหลังที่ได้ถมดินที่สถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ วัดบ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และอัดดินให้แน่น เพราะตั้งใจจะปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม แต่เมื่อโควิด-19 แพร่ระบาด ลูกหลานชาวบ้านเดินทางกลับมาตุภูมิ อีกทั้งจะได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน จึงได้พัฒนาโครงการ “บวรร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ขึ้น

“ดังนั้นจึงขอเชิญชาวบ้านที่ประสงค์จะปลูกพืชผักสวนแบบอินทรีย์ 100% โดยไร้สารเคมี มาจับจองพื้นที่ เพื่อปรับพื้นที่ภายในวัดเตรียมเพาะปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเลี้ยงชีพในครอบครัว และสามารถจับกลุ่มกันนำไปจำหน่ายในตลาดต่อไป” พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

ขณะเดียวกัน ทุกช่วงจังหวะของการปลูกพืชผักปลอดสารผิด ก็ได้มีการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิต เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถเอาชีวิตให้รอดปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่กำลังถาโถมในขณะนี้

พร้อมกันนี้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ฤกษ์วันพระใหญ่ เริ่มแล้วขุดโคกหนองนาธนาคารน้ำโมเดลที่บ้านท่าคอยนาง ซึ่งออกแบบโดยพระอาจารย์สังคม ธนปญฺโญ ด้วยการเปิดหน้าดินนำดินเดิมมาปั้นเป็นคันนาทองคำก่อนการขุดหนองและคลองใส้ไก่เพราะว่าดินเดิมเป็นดินดีมีธาตุอาหารสูงเหมาะแก่กสิกรรม

Leave a Reply