กมธ.ศาสนาแจ้งข่าวดี! พระธรรมทูตถือพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงินบินเข้าเยอรมันได้แล้ว

กมธ.ศาสนา แจ้งข่าวดี! พระสงฆ์ถือพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงินการบินไทยปลดล็อกบินเข้าเยอรมันได้แล้ว – พาสปอร์ตเล่มสีน้ำตาลต่ออายุที่ต่างประเทศได้เลย 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ รองประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าในวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องการร้องเรียนสมาพันธ์พระธรรมทูตยุโรปเนื่องด้วยไม่สามารถบินจากสายการบินไทยเข้าเยอรมัน หากถือพาสปอร์ตราชการ(เริ่มสีน้ำเงิน)เข้าประเทศได้ ซึ่งในระเบียบของกระทรวงต่างประเทศที่ประกาศในเว็บไซต์ ผู้ที่ถือพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงินจะสามารถพำนักในประเทศเยอรมนีโดยไม่ต้องขอวีซ่าโดยใช้ระยะเวลา 90 วัน ในการนี้คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กรมการกงสุล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ามาให้รายละเอียดอย่างไรก็ดีได้ข้อสรุปจากการบินไทยว่าขณะนี้สามารถบินเข้าได้แล้ว

ด้าน ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการศึกษาพิจารณาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผยถึงต้นเรื่องจากการที่ตนได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ทวีปยุโรปและได้รับการร้องเรียนจากพระธรรมทูตยุโรปว่าด้วยการที่พระภิกษุจองตั๋วด้วยการบินไทยจากประเทศไทยแล้วแต่ไม่สามารถเข้าเยอรมันได้ แต่กลับกันหากบินด้วยสายการบินอื่นๆ กลับสามารถบินเข้าเยอรมันได้

ในการชี้แจงในชั้นอนุกรรมาธิการได้รับการชี้แจงจากหัวหน้าฝ่ายบริการผู้โดยสารภาคพื้นของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่ไม่สามารถบินตรงเข้าเยอรมันได้เนื่องด้วยก่อนหน้านี้มีมาตรการเข้มงวดจากเยอรมนีในประเด็นการระบาดของ โควิด-19 ซึ่งขนาดนี้ได้ผ่อนคลายลงแล้วและข้อกำหนดนี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว อย่างไรก็ดีพระภิกษุสงฆ์ที่จะบินเข้าเยอรมันสามารถใช้สายการบินไทยบินตรงเข้าเยอรมันได้แล้วซึ่งทางการบินไทยจะทำหนังสือชี้แจงมาถึงคณะกรรมาธิการต่อไป ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะประสานให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งในแต่ละประเทศมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป

อย่างไรก็ตาม ดร.ณพลเดชได้กล่าวต่อไปว่าต้องขอขอบคุณทางการบินไทยที่ได้ให้ความกระจ่างต่อพระภิกษุสงฆ์ และต้องขอขอบคุณ อธิบดีกรมการกงสุลที่ได้เปิดเผยว่าสำหรับพระสงฆ์ที่จะขอพาสปอร์ตท่องเที่ยว(เล่มสีน้ำตาล)หากหมดอายุ สามารถขอต่ออายุได้ที่ต่างประเทศได้เลยโดยไม่ต้องกลับประเทศไทย

Leave a Reply