วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว “พระครูบาบุญชุ่ม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา 176 วัด ในจำนวนนั้นมีวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตำบลโหล่งขอด อำเภอพ้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างถวายพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ รวมอยู่ด้วย

Leave a Reply