ท้าวเวสสุวรรณ “กันภัยรุ่นแรก” วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.

เนื่องด้วยทาง กลุ่มชมรมพระเครื่องทั่วไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคล “ท้าวเวสสุวรรณ กันภัยรุ่นแรก ” เพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลในชุดนี้ มาสมทบทุน ในการก่อสร้างโบสถ์ วัดเขาพระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และสาธารณประโยชน์ต่างๆ จึงได้รับอนุญาตการสร้างวัตถุมงคลนี้จาก ท่านเจ้าอาวาส วัดเขาพระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ในการจัดสร้าง ท้าวเวสสุวรรณกันภัยรุ่นแรกนี้ พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (เจ้าคุณสวง ยุตฺตธมฺโม) รองเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ก.ท.ม ได้เมตตาอธิษฐานจิตเสกเดี่ยว ฌ. วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี เรียกง่าย ๆ ว่า ” นายผี ” เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งมีท้าวมหาราชทั้งสี่ปกครอง คือ ท้าวธตรัฏฐะ ท้าววิรุฬหกะ ท้าววิรูปักขะ และท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) ประจำทิศต่างๆ ทั้งสี่ทิศ โดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) เป็นใหญ่ปกครองบริวารทางทิศเหนือ

ว่ากันว่าอาณาเขตที่ท้าวเธอดูแลปกครองรับผิดชอบมีอาณาเขตใหญ่โตมหาศาล กว้างขวาง และเป็นใหญ่ (หัวหน้าท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4) กว่าท้าวมหาราชองค์ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของเทวโลก ทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูติผีปีศาจทั้งปวง ในคัมภีร์เทวภูมิ กล่าวไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญบารมี มาหลายพันปี รับพรจาก พระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย )

นอกจากนี้หน้าที่ของท้าวเธอมีมากมาย เช่น การดูแลปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นต้น จำนวนการจัดสร้างทั้งหมดมีดังนี้

1. ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำ จำนวน 19 องค์

2 . ท้าวเวสสุวรรณเนื้อนาค จำนวนการจัดสร้าง 19 องค์

3 . ท้าวเวสสุวรรณเนื้อเงิน จำนวนการจัดสร้าง 109 องค์

4. ท้าวเวสสุวรรณเนื้อ 3k จำนวนการจัดสร้าง 999 องค์

5. ท้าวเวสสุวรรณเนื้อ 2K จำนวนการจัดสร้าง 999 องค์

6. ท้าวเวสสุวรรณเนื้อกะไหล่ทอง จำนวนการสร้าง 1599 องค์

7 . ท้าวเวสสุวรรณเนื้อกะไหล่เงิน จำนวนการสร้าง 1599 องค์

8 . ท้าวเวสสุวรรณ ทองแดงรมมันปู จำนวนการสร้าง 1999 องค์ และ

9. ท้าวเวสสุวรรณขนาด 5.ซม จำนวนการสร้าง 200 องค์

ในการจัดสร้าง ครั้งนี้ได้สร้างเทพอินทร์แปลงสี่หูห้าตา จำนวนการจัดสร้าง 1999 องค์ด้วย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร(บูชาประจำวัน) ตั้ง นะโม 3 จบ “อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา เสริมโชคเสริมลาภ ขจัดอุปสรรค กันภูตผี ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ป้องคุ้มครอง แคล้วคลาด ปลอดภัย สนใจเช่าวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ กันภัยรุ่นแรกนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดระฆังโฆสิตาราม กทม หรือ https://www.facebook.com/profile.php?id=100031681534742

Leave a Reply