ปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 17 _18 กันยายน 2565 ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธและพิธีเปิดสำนักงานใหญ่องค์การพระธรรมทูตโลก ที่ Fort Austin , Plymouth, England ที่นำโดยคณะกรรมการบริหารองค์การพระธรรมทูตโลก ประกอบด้วยพระราชวิเทศปัญญาคุณ ประธานองค์การ พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ จากสหรัฐอเมริกา พระวิมลศาสนวิเทศ รองประธาน จากประเทศนอร์เวย์ พระวิเทศปุญญาภรณ์ รองประธาน ประเทศสวีเดน พระภาสกร ปิโยภาโส รองเลขาธิการ และคณะสงฆ์จากสหราชอาณาจักรกว่า 30 รูป ทุกรูป โดยมีคณะธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มากกว่า 50 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ 2 วันเต็ม

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Thanat Inthisan

Leave a Reply